Ik erf een vakantiewoning

Ik erf een vakantiewoning. Wat nu te doen?

Je erft een vakantiewoning. Nu moet die woning op naam van de erfgenamen komen. Dat doe je met een verklaring van erfrecht. Mogelijk zijn er meer erfgenamen. Dan moeten jullie beslissen hoe de verdeling van dit bezit gaat zijn.

Vakantiewoning erven

Vakantiewoning

Je hebt een vakantiewoning geërfd. Wat nu? Veel mensen in Nederland bezitten een vakantiewoning. Als zij komen te overlijden gaat die woning eerst naar een eventuele partner en daarna naar de kinderen. Hoe werkt dat en waar moet je rekening mee houden?

Erfbelasting

Over de erfenis moet erfbelasting worden betaald als dat boven de vrijstelling komt. Je hanteert daarvoor de WOZ-waarde van de woning. De vrijstelling van de erfbelasting verschilt voor partners, kinderen en anderen. Partners hebben een hele hoge vrijstelling van meer dan € 600.000. Kinderen hebben een lagere vrijstelling van iets meer dan € 22.000. Is de waarde van de woning hoger dan de vrijstelling, dan kan het zijn dat je een flink bedrag aan erfbelasting moet betalen.

Als jullie de vakantiewoning verkopen, kan de erfbelasting uit de opbrengt worden betaald. Wil je de vakantiewoning (nog) niet verkopen? Houd er dan rekening mee dat je eventueel erfbelasting moet betalen.

Wie erft de vakantiewoning?

Eerst ga je controleren of er een testament was van de overledene. Dit kan je opvragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Je kan ook aan een notaris de opdracht geven. Als er een testament blijkt te zijn dan is het testament leidend. Je moet dus eerst kijken wat er in het testament staat.

Is er geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht. In eerste instantie zijn de partner en de kinderen erfgenaam. Zij worden dan gezamenlijk erfgenaam van de vakantiewoning.

Verklaring van erfrecht

Als je een vakantiewoning hebt geërfd heb je een verklaring van erfrecht nodig. In deze verklaring staan wie de erfgenamen zijn. De verklaring moet vervolgens ingeschreven in het Kadaster. Alleen op die manier komt de vakantiewoning op naam van de erfgenamen te staan. Alleen als dat is gebeurd kunnen zij de woning verkopen.

Akte van Verdeling

Stel dat de kinderen de vakantiewoning erven. De laatste ouder is overleden en dus gaat nu de vakantiewoning naar de kinderen. Jullie moeten onderling goed bedenken hoe je hiermee om wilt gaan. Als jullie samen eigenaar worden dan ontstaat er “gebonden mede-eigendom”. Jullie zijn samen eigenaar. Dat wil zeggen dat jullie nu en in de toekomst veel afspraken moeten maken. Hoe gaat het met geld en het gebruik? Wie kan er beslissingen nemen en op welke gronden? Concreet moet je bijvoorbeeld denken aan vragen als, wie bepaalt er dat er een schilder moet worden ingehuurd? Gebonden mede-eigendom is een bron voor conflicten.

Het alternatief is dat de vakantiewoning naar één van de kinderen gaat. Dat kan, jullie moeten onderling verrekenen. Dat kan dan via de rest van de erfenis, of mogelijk in geld. Is het de bedoeling dat één van jullie de vakantiewoning erft? Dan moet de notaris een akte van verdeling opstellen. Daarin verdelen jullie de erfenis en dus ook het onroerend goed.

DoeHetZelfNotaris

Op onze zustersite, Doehetzelfnotaris.nl, kun je een verklaring van erfrecht eenvoudig laten opstellen. Dit gaat volledig digitaal. Je hoeft dus niet in persoon langs de notaris.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    0
    Je winkelwagen