Kan verhuurder zomaar sloten vervangen?

Kan verhuurder zomaar sloten vervangen?

Mag de verhuurder de sloten vervangen?

Nee, dat is nooit toegestaan zonder vonnis van de rechtbank. Het vervangen van sloten is namelijk een vorm van eigenrichting die in strijd is met de wettelijke regels van huurbescherming voor huurders.

Mag een verhuurder de sloten vervangen?

sloten vervangen

Verhuurder en huurder hebben via een huurovereenkomst allerlei verplichtingen tegenover elkaar. Eén van de belangrijkste plichten van de huurder is het betalen van de huur. De verhuurder moet het gehuurde ter beschikking stellen aan de huurder. Het kan voorkomen dat de huurder zijn huur niet betaalt en er een huurachterstand ontstaat. Ook kan de verhuurder andere redenen hebben om de huurder liever niet meer toe te laten.

Mag de verhuurder dan als drukmiddel of pressiemiddel de sloten vervangen van de gehuurde ruimte? Zo kan de verhuurder zorgen dat de huurder niet meer in de woning of winkel kan komen.

Sloten vervangen niet toegestaan

De huurder handelt in strijd met de huurovereenkomst als hij nalaat om de huur (tijdig) te betalen aan de verhuurder.

De verhuurder handelt ook in strijd met de huurovereenkomst. Als de verhuurder als reactie op de huurachterstand de sloten vervangt. De huurder is dan buitengesloten van de gehuurde woonruimte. Ondanks dat de sloten zijn vervangen vanwege een huurachterstand, is deze manier van handelen niet toegestaan. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch. Kan de huurder zijn huis niet in, dan kan de huurder de huur opschorten.

Het vervangen van sloten is namelijk een vorm van eigenrichting die in strijd is met de wettelijke regels van huurbescherming voor huurders. Een verhuurder kan dus ook niet geldig in een huurovereenkomst opnemen dat de verhuurder de sloten mag vervangen als de huurder zijn huur niet (op tijd) betaalt. Die afspraak is in strijd met de wet en dus ongeldig. De verhuurder mag de sloten ook niet vervangen als tijdelijke opschorting. Bijvoorbeeld dat hij zijn eigen verplichting om het gehuurde ter beschikking te stellen opschort in afwachting van betaling van de achterstallige huur.

Huurder kan toegang eisen

De huurder kan bijvoorbeeld in een kort geding procedure bij de rechter op korte termijn eisen dat de verhuurder de huurder alsnog toegang geeft tot het gehuurde pand, door afgifte van de sleutels van de vervangen sloten.

Huurovereenkomst ontbinden bij wanbetaling

Om een huurovereenkomst met een wanbetalende huurder te ontbinden, moet de verhuurder naar de rechter met het verzoek om de huurovereenkomst vanwege de huurachterstand te beëindigen. Alleen de rechter kan een huurovereenkomst ontbinden als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen