Berging of opslagruimte

Home » Berging of opslagruimte

Berging kopen

stappenplan

In een appartementencomplex zijn de bergingen meestal losse objecten. Je kan de berging dan ook afzonderlijk van het appartement kopen of verkopen. In een land waar ruimte tekort is kan je ook losse opslagruimtes kopen of verkopen. Die kunnen in grote gebouwen vol met opslagruimtes zitten. Ook zie je vaak losse opslagruimtes te koop.

Een berging of opslag kan je heel goed zelf verkopen. Daar heb je geen makelaar bij nodig. Wel heb je meestal een notaris nodig voor het transport.

Berging in een appartementencomplex

Vaak is een berging een onderdeel van een appartementencomplex. In dat geval moet je ook in de regels van de Vereniging van Eigenaren kijken. Bij de splitsing of het opmaken van de appartementen zijn vaak regels gesteld over het mogen verkopen van de bergingen. Zo kan je ze soms uitsluitend aan andere leden van de VvE verkopen. Het kan ook zijn dat de andere leden een recht van eerste verkoop hebben. Kijk goed in het VvE-reglement, ook voor toestemmingsvereisten.

Langs de notaris

Heb je de berging gekocht (of verkocht) dan moet je naar de notaris. Een berging is in principe een registergoed. Die staan met een apart nummer ingeschreven in het kadaster. Je hebt een notaris nodig om een transportakte op te stellen, die in het kadaster kan worden ingeschreven.

De kosten van de notaris heb je als koper zelf in de hand. Schrik niet want de notariskosten kunnen behoorlijk hoog zijn in verhouding tot de koopprijs. De koper heeft het recht om de notaris te zoeken en in ieder geval een offerte te vragen. Dit is op grond van de algemene regel: “wie betaalt die bepaalt”. De koper zal in het algemeen alle kosten verbonden aan de koop moeten betalen.

Het maakt voor de kosten niet uit aan wie je de berging verkoopt, een vreemde of een ander lid van de VvE. De werkzaamheden van de notaris zijn bovendien niet minder bij een groot stuk appartement of bij een berging. Het opstellen van de akte, het controleren van de registers en de gegevens van de koper en verkoper, deze werkzaamheden zijn in beginsel gelijk.

Je kan ook als verkoper de kosten van de notaris voor je rekening nemen. Jij mag dan de notaris uitzoeken. Je noemt dat vrij op naam, afgekort als v.o.n. Dat zet je dan in de aanbieding of advertentie.

Berging verhuren

Je kan een berging ook verhuren. Dat kan zowel voor een losse berging, als voor een berging die onderdeel is van een groter geheel. In alle gevallen wil jij als verhuurder dan goed vastleggen in een duidelijk juridisch contract.

Belangrijk is dat je met een contract ook regels kan stellen die verder gaan dan het gebruik van de berging. Regels die gaan over de omgeving of het gebouwd waar de berging zich in bevindt. Met het huurcontract verbindt je de huurder ook aan die regels.

Belangrijk, ook fiscaal, is dat de berging niet gebruikt mag worden als een garage. Wil je dat, dan moet je de huurovereenkomst voor een garagebox gebruiken

0
Je winkelwagen