Woordenboek

Home » Woordenboek

Makelaars Woordenboek

Wil je echt zelf een makelaar zijn? Dan moet je wel over het juiste jargon beschikken. Daarom leggen we dit hier in dit gratis makelaars-woordenboek uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden. Kom je er dan nog niet uit, stel je vraag aan de makelaar.

 • Funda
  Funda is de grootste woningsite van Nederland en de bekendste plek op internet waar huizenkopers kunnen zien wat het aanbod van koopwoningen is. Er staan zowel bestaande huizen als nieuwbouwhuizen op.
  Lees meer
 • Havenreglement
  Een havenreglement is een set regels die van toepassing is in een haven of marina. Een haven is een particulier terrein. De eigenaar kan dus regels verbinden aan het gebruik of de betreding. Dat is bij een particuliere haven, maar ook indien de haven in eigendom is van een overheidsorgaan zoals een gemeente. Overtreding van […]
  Lees meer
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsinstantie die de eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen registreert. Alle huizen, gebouwen en grond zijn in Nederland in kaart gebracht. Daarbij is ook vermeld wie de eigenaar is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op rust. Dankzij dit register is in Nederland altijd te achterhalen wie de eigenaar is. […]
  Lees meer
 • Natrekking
  Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Datzelfde geldt voor zaken aangebracht door bijvoorbeeld een huurder aan het gehuurde. Als die aard en nagelvast zijn dan maken zij onderdeel uit va het gehuurde.Een huis, een stacaravan of […]
  Lees meer
 • Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen
  De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen, NMBS is de vereniging van beëdigde en EMCI gecertificeerde Makelaars in schepen. De leden zijn deskundig op vier gebieden namelijk: pleziervaartuigen binnenvaartschepen zeeschepen woonschepen
  Lees meer
 • Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM
  De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. De NVM is de grootste  Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De vereniging bestaat sinds 1898 en heeft haar verenigingsbureau in Nieuwegein. Makelaars die lid zijn van de NVM moeten voldoen aan de regels die de vereniging heeft gesteld. Bij een conflict kan je ook een […]
  Lees meer
 • Rijksdienst voor het wegverkeer
  De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) is belast met de onder andere de registratie van vaartuigen. Boten die kleiner zijn dan twintig meter en sneller varen dan twintig kilometer per uur staan verplicht geregistreerd. Bij de verkoop moet die registratie omgezet op naam van de koper. Voor meer informatie kijk je op de site van […]
  Lees meer
 • Transportakte
  De transportakte of leveringsakte is de notariële akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Je hebt die nodig voor de verkoop van een vakantiehuis, parkeerplek of andere onroerend goed. In deze akte staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats.De tarnsportakte wordt, na […]
  Lees meer
 • Vereniging van eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren (de VvE) is een bijzondere vereniging. Het betreft meestal de eigenaren van verschillende appartementen in een gebouw. Er kan ook een VvE zijn van eigenaren van garageboxen in een complex, of de eigenaren van vakantiewoningen op een park. Samen vormen deze eigenaren een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zo kunnen […]
  Lees meer
 • Vrij op naam
  Vrij op naam wil zeggen dat de verkoper alle kosten voor verkoop en transport voor zijn rekening neemt. Het bedrag waarvoor het object is aangeboden, dat is “all inlcusive”. Het is een begrip dat je vaak ziet bij nieuwbouwwoningen. De verkoper heeft een afspraak met een vaste notaris. Die zogeheten projectnotaris passeert alle transportaktes. Bij […]
  Lees meer
0
Je winkelwagen