Opdracht makelaar opzeggen

Opdracht makelaar opzeggen

Ik wil mijn opdracht met de makelaar opzeggen kan dat?

Ja, je kan iedere overeenkomst die je bent aangegaan, ook weer opzeggen. Als je als particulier een opdracht aangaat met een makelaar geldt er geen opzegtermijn. De Algemene Consumentenvoorwaarden zijn dan van toepassing. Ben je een professionele opdrachtgever en betreft het vastgoedmanagement? Dan is er wel een opzegtermijn van 3 maanden.

opdracht

Opdracht makelaar opzeggen

Je kan aan een makelaar opdracht geven voor de verkoop van jouw woning. Dit leg je meestal vast in een contract. Een NVM en VBO makelaar maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden Consumenten. Je kan iedere overeenkomst die je bent aangegaan ook weer opzeggen. Voor de opdracht aan een makelaar zijn de meestal de hiervoor genoemde algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staat dat er geen opzegtermijn geldt. Je kan de opdracht dus opzeggen, en deze eindigt dan ook direct.

Annuleringskosten

Houd er rekening mee dat je bepaalde kosten wel zal moeten betalen aan de makelaar. Denk hierbij aan intrekkingskosten, bemiddelingskosten en kosten voor het maken van foto’s van de woning. De makelaar heeft veelal recht op een vergoeding van de door hem of haar gemaakte kosten. De meeste makelaar hebben in hun contact opgenomen welke kosten er in rekening worden gebracht op het moment dat er wordt opgezegd.

Je bent geen schadevergoeding verschuldigd. Dus de omzet die makelaar mis loopt hoef je niet te vergoeden.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is een periode die start op het moment dat je opzegt. Na verloop van een bepaalde periode wordt de afspraak pas officieel beëindigd. Bijvoorbeeld: er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Jij zegt op 1 januari op. Het contract eindigt dan officieel op 1 maart.

Professionele opdrachtgever

Voor professionele opdrachtgevers gelden er net iets andere regels. Dan zijn de Algemene Voorwaarden Professionele Opdrachtgevers van toepassing. In beginsel kan een professionele opdrachtgever de opdracht ook zonder opzegtermijn opzeggen. Tenzij er sprake is van vastgoedmanagement. Dan geldt er een opzegtermijn van 3 maanden.

Opdracht ontbinden

Je kan de opdracht met de makelaar ook ontbinden. Dat is het geval als je kan aantonen dat de makelaar tekortschiet in de nakoming van het contract. Bijvoorbeeld als de makelaar zich onvoldoende inspant om jouw woning te verkopen. Dat kan in de praktijk lastig zijn om aan te tonen. Daarom is het belangrijk om alle correspondentie en de gemaakte afspraken goed vast te leggen. Bijvoorbeeld per e-mail.

Voordat je het contract ontbindt moet je de makelaar eerst in gebreke stellen. Dit doe je met een aangetekende brief. In deze brief geef je de makelaar nog een laatste kans om binnen een bepaalde termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen. Doet de makelaar dit niet, dan kan je na die termijn het contract ontbinden.

Is de ontbinding gerechtvaardigd, dan betaal je vaak alleen de gemaakte kosten.

Aankoopmakelaar opzeggen

Je kan ook een makelaar inschakelen als je een huis wilt kopen. Dit is dan een aankoopmakelaar. Een aankoopmakelaar kan je adviseren bij het kopen van een woning, hij gaat mee naar bezichtigingen en kan de onderhandelingen voor jou doen. Hier wordt meestal ook een contract voor opgesteld. Dit contract kan je ook opzeggen. Hier geldt ook geen opzegtermijn.

Houd er hierbij ook rekening mee dat je bepaalde kosten moet betalen aan de makelaar.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen