Parkeerplek verhuren

Parkeerplek verhuren

Parkeerplaats verhuren

Als je een parkeerplaats in eigendom hebt, kan je die parkeerplek verhuren. Dat kan zowel met een losse plek als met een vaste plek die duidelijk is afgescheiden. Zorg dan als verhuurder dat je de zaak goed vastlegt in een huurcontract.

Toestemming nodig?

Veel parkeerplaatsen zijn op enige manier verbonden aan andere rechten. Bijvoorbeeld de parkeerplek hoort bij de appartementen. Of de parkeerplek maakt onderdeel uit van een zogenaamd mandelig terrein. In al die gevallen kan het zijn dat je de parkeerplek niet zomaar kan verhuren. Je moet eerst toestemming hebben van de Vereniging van Eigenaren, of van andere partijen.

Ben je zelf geen eigenaar, maar huur je de parkeerplaats? In dat geval is er een grote kans dat je op grond van het huurcontract niet mag onderverhuren. Dat is de situatie dat jij als huurder dus weer een andere huurder hebt.

Inkomstenbelastingen en parkeerplek verhuren

Parkeerplek verhuren

Als de parkeerplaats eerst bij een woning behoorde, dan viel die in Box 1. Dit is meestal het geval bij een appartementencomplex. De parkeervoorziening maakte onderdeel uit van de eigen woning. Ga je die parkeerplek verhuren, dan verhuist die naar Box 3. Hiermee is de parkeerplaats een vermogensbestanddeel geworden. Je hoeft dan geen belasting te betalen over de werkelijke huurinkomsten.

Verhuren en hypotheek

Let ook op de hypotheek. Was de parkeerplaats eerst onderdeel van de woning? Dan kan het zijn dat die ook onderdeel uitmaakt van je hypotheek. In dat geval kan je die niet zomaar verhuren. Je zal minimaal toestemming van de bank nodig hebben. Mogelijk is er zelfs een aanpassing van je hypotheekakte nodig. Als de parkeerplek onderdeel uitmaakte van de hypotheek, dan heeft het verhuren ook effect op de hypotheekrenteaftrek.

Pas op BTW

De verhuur van een parkeerplek die bestemd is voor het stallen van een voertuig is belast met BTW. Bepalend hiervoor is de overeenkomst. Het komt erop neer dat er altijd het hoge tarief in rekening gebracht moet worden. Een mogelijkheid om hieronder uit te komen is de kleineondernemersregeling.

Verhuren en ondernemen

Een parkeerplek verhuren die bij je huis ligt of in de buurt dat levert in beginsel niet op dat je direct ondernemer bent. Dat is al snel anders als je één of meer parkeerplekken koopt en die bij wijze van belegging gaat verhuren Er kunnen verschillende voordelen zijn verbonden aan het verhuren in de hoedanigheid van ondernemer. De activiteiten spelen zich niet meer af in Box 3. Alle zakelijke kosten verbonden aan de verhuur zijn aftrekbaar, bovendien bestaat er een mogelijkheid voor investeringsaftrek.

Voordelen

Je maakt nergens zo voordelig en makkelijk zelf een huurcontract voor een parkeerplaats.

  • Geen makelaar of jurist nodig
  • Je ontvangt een Word document, dat kun je dus zelf aanpassen
  • Goed geregeld als verhuurder

0
Je winkelwagen