Brief ontbinding koop van koopwoning

Documenten

Home » Documenten » Brief ontbinding koop van koopwoning

Brief ontbinding koop van koopwoning

2.50 2.50

Brief voor de ontbinding van de koop van een koopwoning. Binnen drie dagen kan je een koopcontract voor een woning ontbinden zonder opgaaf van reden. Die bedenktijd is om de consument te beschermen tegen het ondoordacht nemen van belangrijke besluiten. Zorg voor het goed in de gaten houden van je termijnen.

Ontbinding koop van koopwoning

Ontbinding koop van koopwoning, dat kan binnen drie dagen nadat je de koop hebt gesloten. De mogelijkheid staat alleen open voor de koper en dan ook nog alleen als de koper een consument is.
Doel is de bescherming van mensen die in een al te enthousiaste bui een zeer belangrijke beslissing nemen. De mogelijkheid staat los van de mogelijke ontbindende voorwaarden bij de koop van een huis. Bijvoorbeeld het financieringsvoorbehoud dat je in kan roepen, of een bouwkundige keuring.

Wat je zelf moet opnemen in de brief

Je hoeft binnen deze drie dagen, geen reden te geven waarom je van de koop afziet. Dat kan je dan ook beter niet schriftelijk doen. Neem de gegevens van de koopovereenkomst (het voorlopig koopcontract) over.

Samenvatting

Bevat de volgende bepalingen:

  • adres van de woning;
  • datum van de koop;
  • uitleg van de drie dagentermijn;
  • inroepen bedenktijd.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De bedenktijd begint te lopen om 0.00 uur van de dag nadat de koper een exemplaar van de ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Van deze drie dagen moeten er dan minstens twee dagen werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

0
Je winkelwagen