Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging

Wat is een bodemverontreiniging?

bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is de door mensen aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen. Deze kunnen leiden tot schade aan het ecosysteem. Het is een vorm van milieuverontreiniging.

Bodemverontreiniging is in het verleden vooral veroorzaakt door bedrijven. Zoals chemische wasserijen, verffabrieken of autosloperijen die zware metalen en chemische stoffen gebruikten. Of landbouwbedrijven die met bestrijdingsmiddelen en meststoffen werkten.

  • Het meervoud van bodemverontreiniging is bodemverontreinigingen.
Lees meer over bodemverontreiniging op Wikipedia.

0
Je winkelwagen