Consument

Consument

Wat is een consument?

consument

Een consument is een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Als de consument een roerende zaak koopt van een professionele verkoper en de consument niet handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit is de koop een consumentenkoop. Met professionele verkoper wordt bedoelt iemand die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Als er sprake is van een consumentenkoop geldt ook de consumentenbescherming. Dat is een extra bescherming voor de consument. Hierin staat bijvoorbeeld geregeld dat de consument een bedenktijd heeft. En als het gekochte product niet in orde is, kan de consument voor reparatie of vervanging bij de verkoper aankloppen.

  • Het meervoud van consument is consumenten.
De formele regeling hiervoor vind je in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer over consument op Wikipedia.

0
Je winkelwagen