Erfpacht

Erfpacht

Wat is een erfpacht?

Contract

Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond terwijl dat niet zijn eigendom is. Het is een zakelijk recht. De erfpachter is de gebruiker van de grond. De erfpachter betaalt in ruil voor het gebruik van het stuk grond een bepaald bedrag aan de eigenaar. Dit heet canon. Het recht van erfpacht moet via de notaris gevestigd.

Een aantal gemeentes maken gebruik van erfpacht. De gemeente wil dan invloed uitoefenen op de ontwikkeling van hun gemeente. Door bouwkavels uit te geven in erfpacht in plaats van eigendom profiteert de gemeente van de waardestijging. De gemeente is de erfverpachter.

  • Het meervoud van erfpacht is erfpachten.
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 7:85 en verder Burgerlijk Wetboek.
Lees meer over erfpacht op Wikipedia.

0
Je winkelwagen