Goed huurder

Goed huurder

Wat is een goed huurder?

goed huurder

Een goed huurder zijn is een verplichting van een huurder. Het houdt in dat de huurder in elk geval zorgvuldig om dient te gaan met hetgeen hij huurt. De huurder moet handelen in overeenstemming met hetgeen hem in het maatschappelijk verkeer betaamt. In de praktijk houdt het ook wel in dat de huurder geen overlast mag veroorzaken jegens derden, zoals buren.

Als een huurder overlast bezorgt bij buren kan dat in strijd zijn met het goed huurderschap. Dit geldt ook als de huurder bijvoorbeeld hennep gaat kweken in de woning of het verhandelen van drugs.

  • Het meervoud van goed huurder is goed huurders.
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 7:213 van het Burgerlijk Wetboek.

0
Je winkelwagen