Havenreglement

Havenreglement

Wat is het havenreglement?

havenreglement

Een havenreglement is een set regels die van toepassing is in een haven of marina. Een haven is een particulier terrein. De eigenaar kan dus regels verbinden aan het gebruik of de betreding. Dat is bij een particuliere haven, maar ook indien de haven in eigendom is van een overheidsorgaan zoals een gemeente. Overtreding van een havenreglement is dus geen strafbaar feit en de handhaving is niet in handen van de politie. De eigenaar kan wel iemand de toegang ontzeggen die zich niet aan de regels houdt. Ook kan een administratieve vergoeding opgelegd worden, vergelijkbaar met het bedrag dat winkeldieven betalen.

    0
    Je winkelwagen