Kantonrechter

Kantonrechter

Wat is een kantonrechter?

kantonrechter

De kantonrechter is één van de rechters van een rechtbank. Er zijn verschillende soorten rechters, gespecialiseerds per rechtsgebied. Zo is er de bestuursrechter, de strafrechter en de civiele rechter. Zij zijn bevoegd om over bepaalde onderwerpen te oordelen. De kantonrechter is bevoegd te oordelen over zaken waarin het belang maximaal €25.000 bedraagt. En hij is bevoegd te oordelen in zaken betreffende (collectieve) arbeidsovereenkomsten, vut-overeenkomsten, een krediettransactie of een agentuur-, huur-, huurkoop- of consumentenkoopovereenkomst. Bij deze zaken is de hoogte van de vordering niet bepalend.

Wil je weten bij welke rechter je jouw zaak moet indienen? Kan dan op rechtspraak.nl voor meer informatie.

  • Het meervoud van kantonrechter is kantonrechters.
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 93 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Lees meer over kantonrechter op Wikipedia.

0
Je winkelwagen