Koopcontract

Koopcontract

Wat is een koopcontract?

In een koopcontract staan de afspraken tussen de koper en verkoper. De verkoper verbindt zich om een zaak te geven en de koper verbindt zich tot het betalen van de koopprijs. Je kan het koopcontract zelf opstellen. Daarvoor hoef je niet langs een notaris of advocaat. In het contract staan onder andere bepalingen over:

document rapport
  • De gegevens van de koper en verkoper;
  • Wat je verkoopt/koopt;
  • De koopprijs;
  • Wanneer de zaak wordt overgedragen;
  • Eventueel ontbindende voorwaarden;
  • Overige gemaakte afspraken.

De onderdelen van een contract noem je een clausule. In een koopcontract voor onroerend goed kun je ook uitsluitingsclausule opnemen. Hiermee beperkt de verkoper de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

  • Het meervoud van koopcontract is koopcontracten.
De formele regeling hiervoor vind je in titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer over koopcontract op Wikipedia.

0
Je winkelwagen