Registergoed

Registergoed

Wat is het registergoed?

Registergoederen zijn goederen die verplicht moeten worden ingeschreven in een register. Dit is een wettelijke verplichting. Op een registergoed kan je bijvoorbeeld een hypotheek vestigen. De hypotheek moet je ook in het register inschrijven.

"registergoed"

Registergoederen worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers. Er moet zijn voldaan aan 3 vereisten:

  1. Er moet een openbaar register bestaan voor het soort goed;
  2. Het register moet bestemd zijn voor de vestiging en overdracht van deze goederen; en
  3. De vestiging of overdracht kan alleen plaatsvinden door inschrijving in dat register.

Voorbeelden zijn: een woning, grond, schepen en vliegtuigen.

  • Het meervoud van registergoed is registergoederen.
Lees meer over registergoed op Wikipedia.

0
Je winkelwagen