Verhuurder

Verhuurder

Wat is een verhuurder?

verhuurder

De verhuurder is degene die iets verhuurt aan een huurder. De verhuurder krijgt in ruil hiervoor betaalt. Dat noem je dan de huur.

De verhuurder heeft rechten en plichten. Zo is een verhuurder verplicht om zich als goed verhuurder te gedragen en om gebreken aan het verhuurde te herstellen. Daar tegenover staat dat hij het recht heeft om een tegenprestatie van de huurder te ontvangen. Zoals het (maandelijks) ontvangen van de huurprijs.

  • Het meervoud van verhuurder is verhuurders.
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 7:201 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

0
Je winkelwagen