Vinex

Vinex

Wat is een vinex?

Te koop Verkopen

Vinex is oorspronkelijk de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Dat was een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse Ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie bevat uitgangspunten voor het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005.

Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou komen. Deze locaties aan de rand van grote steden noemt men Vinex-wijken. Het ging hier vaak om massale nieuwbouw.

Het woord is nu ook in gebruik voor alle modernere uitbreidingswijken. Ook als stonden die wijken nooit in de oorspronkelijke nota uit 1991.

    Lees meer over vinex op Wikipedia.

    0
    Je winkelwagen