Verschil grond verhuren of in bruikleen

Verschil grond verhuren of in bruikleen

Wat is het verschil tussen grond verhuren en in bruikleen geven?

Voor huur en bruikleen van grond gelden verschillende wettelijke regels. Bij verhuur betaalt de huurder een geldbedrag, namelijk een huurprijs. Bij bruikleen betaalt de bruiklener niets, er is dus geen tegenprestatie. De bruiklener gebruikt de grond dus om niet. 

Grond verhuren of bruikleen

grond

Voor het in gebruik geven van grond kan je verschillende afspraken maken. Je geeft iemand jouw grond in gebruik, bijvoorbeeld om er iets op te bouwen. Je kunt bijvoorbeeld de grond verhuren of de grond in bruikleen geven. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen verhuur en bruikleen? En waarom is het belangrijk om dat verschil te weten? 

Tegenprestatie

Het eerste en duidelijke verschil tussen verhuur en bruikleen is het bestaan van een tegenprestatie. Bij verhuur is er namelijk altijd een concrete tegenprestatie voor het gebruik van de grond (of het gebouw). Dat is namelijk de huurprijs.

Bij bruikleen is er geen tegenprestatie verschuldigd voor het gebruiken van de grond. De bruiklener mag de grond dus gratis gebruiken. Juridisch heet dat om niet. Bij bruikleen gaat het dus om uitlenen

Andere wettelijke regels

Voor huur en bruikleen gelden ook andere wettelijke regels, waarvan je vaak niet mag afwijken. Bij tijdelijke verhuur van alleen grond of een perceel heeft de huurder echter geen huurbescherming. De verhuurder mag de huurovereenkomst dus gemakkelijk beëindigen of opzeggen.  

Bij bruikleen geldt ook geen huurbescherming. Daardoor is het gemakkelijk om een bruikleenovereenkomst te beëindigen. Je mag de bruikleenovereenkomst namelijk ook zonder reden opzeggen. Wil je de regels over bruikleen nalezen? De regels staan in artikel 7A:1777 van het Burgerlijk Wetboek

Huur of bruikleen

Ondanks dat bij tijdelijke verhuur en bruikleen geen huurbescherming geldt, is het toch wel van belang om te weten of het gaat om verhuur of bruikleen. Anders kan je achteraf worden geconfronteerd met allerlei wettelijke regels waarop je niet bedacht was.  

Los je dit op door je contract gewoon een huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst te noemen? De titel boven een overeenkomst betekent niet zonder meer dat dit ook die overeenkomst is. Oftewel: een contract met de titel huur kan eigenlijk een bruikleenovereenkomst zijn. De titel zegt dus niet alles. Dat hangt namelijk af van de afspraken in het contract, dus de inhoud. Bij een discussie die tot een procedure bij de rechter leidt, zal de rechter kritisch naar de gemaakte afspraken kijken. 

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen