WOZ betalen voor Garagebox

Betaal ik WOZ belasting over een garagebox?

Ja over alle onroerende zaken betaal je in Nederland Onroerende Zaak Belasting aan de gemeente. Die kan bij garageboxen die bestemd zijn voor de verhuur de beleggingswaarden hanteren.

OZB waardering garagebox

woz garagebox

Ook de garagebox is belast met OZB. De waardebepaling van garageboxen kan de gemeente naar eigen inzicht vormgeven. Ze kan de methode hanteren die ze voor woningen hanteert. Hierbij kijkt zij naar de verkooprijzen voor vergelijkbare objecten. Ook kan de gemeente aan de hand van een inlichtingenformulier de huurbepalingen uitvragen. Op grond daarvan kan zij een economische waarde van het object vaststellen. Daarbij maakt zij gebruik van de discounted-cash-flow methode. De regels staan in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

Rechter eens met inspecteur

Kun je kiezen tussen de referentiewaarde of de beleggingswaarde? In 2012 heeft het Gerechtshof in Den Haag bepaalt dat de gemeente de referentiewaarde mag hanteren bij de waardering. Dat is de waarde die het object heeft in vergelijking met andere objecten in de buurt. De belegger die een aantal garages in bezit had wilde dat de beleggingswaarde werd gehanteerd. Die zou dan zoals in de branche gebruikelijk is op rond de acht tot tien keer de huuropbrengst liggen. Het Gerechtshof stelde de inspecteur in het gelijk.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen