Geen BTW bij verhuur

Geen BTW bij verhuur

Wanneer hoef ik geen BTW te rekenen bij verhuur

De verhuur van het meeste onroerend goed kan BTW-vrij. Bij vakantiewoningen en ander recreatief onroerend goed kan je ook met BTW verhuren. Voor parkeerplekken en garages is altijd BTW plicht. Er zijn voordelen en nadelen verbonden aan de BTW-plicht.

BTW bij verhuur

Bepalend voor de vraag of je BTW bij verhuur moet rekenen is of je de verhuur doet als ondernemer. Dat geldt bij de recreatieve verhuur van je vakantiewoning, berging of stacaravan en dergelijke. Let even op, bij de verhuur van een garage of parkeerplek ben je altijd BTW verschuldigd. Dit artikel ziet niet op de positie van de verhuurder die een exploitant is van een recreatiepark en dergelijke. Op hen is de reisbureauregeling van toepassing.

geen btw

Bepalend is of je de verhuur doet om duurzaam opbrengsten mee te genereren. Hiervan is in ieder geval sprake als je meer dan 140 dagen per jaar verhuurt. Daaronder staat het je nog steeds vrij om wel te kiezen voor BTW belast verhuren.

Op recreatieve verhuur is het lage BTW tarief van toepassing (9%).

Het is belangrijk om de BTW-vraag goed door te nemen. Ook bij verhuur via de exploitant van het park waarop de vakantiewoning staat. Die verkopen de woningen vaak met een berekening van het BTW voordeel. Je kan soms ook gebruik maken van de Kleinschaligheidsaftrek op je investering. Het is belangrijk om die aftrek en de BTW aftrek goed op elkaar af te stemmen.

BTW bij verhuur en eigen gebruik

Je moet gedurende tien jaar bijhouden wat de verhouding is tussen verhuur en eigen gebruik. In die verhouding heb je namelijk recht op aftrek. Verhuur je 70% en is het eigen gebruik 30%, dan heb je recht op 70% BTW aftrek. Dit kan dus per jaar verschillen.

Toch geen BTW bij lage omzet

Indien je omzet (in 2020, jaarlijks aangepast) minder bedraagt dan 20.000 kan je kiezen voor vrijstelling van BTW. Deze regeling luistert naar de naam omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Indien je hiervoor opteert is het voor drie jaar. Let dus op, staan er grote investeringen voor de boeg? Dan kan je beter niet hiervoor opteren. Het nadeel van BTW bij verhuur, een iets hogere huurprijs, weegt dan niet op tegen jouw nadeel.

BTW bij aanschaf aftrekken

Het voordeel van BTW belast verhuren is dat je de BTW bij de aanschaf kan aftrekken. Bij bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwbouw garage of vakantiewoning zit 21% BTW in de aanneemsom. Dat geldt ook voor de BTW op onderhoud en investeringen. Als je kiest voor BTW belaste verhuur, dan kan je dat niet zomaar terugdraaien. Dat kan wel na tien jaar. Doe je het binnen die tien jaar, dan moet je (een deel van) de genoten BTW-aftrek terugbetalen.

Alleen voor recreatieve verhuur

Let op, het lage BTW tarief is alleen van toepassing op recreatieve verhuur. Als je gaat verhuren voor de tijdelijke huisvesting van werknemers (arbeidsmigranten) dan is geen BTW plicht. Dat wil zeggen dat er dan ook geen aftrek is van BTW. Let ook op, heb je BTW aftrek op de aanschaf genoten, dan zou je nu een deel moeten terugbetalen.

    Je winkelwagen