Huurder niet eens met opzegging staplaats vakantiepark

Huurder niet eens met opzegging staplaats vakantiepark

Wat kan ik doen als de verhuurder mijn staplaats opzegt?

Bij het huren van een staplaats heb je geen huurbescherming zoals bij een woning. De verhuurder kan de huur dus meestal opzeggen. Ben je het niet eens bent met de opzegging van de huur? Dan moet je eerst terug naar het huurcontract. Daarmee kan je beoordelen of de verhuurder terecht jouw staplaats heeft opgezegd. Ben je van mening dat de opzegging onterecht is (verlopen)? Dan kan je overwegen om jouw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie of de rechter.

Kan verhuurder staplaats opzeggen?

niet eens

Ja zeker. De eigenaar van een vakantiepark kan de huur van een staplaats opzeggen. In principe is de huurder dan verplicht te vertrekken en zelfs de staplaats leeg en schoon op te leveren. Dat kan behoorlijk vervelend zijn. Jaren heb je als huurder ergens gestaan. Je hebt geïnvesteerd in een tuin en mogelijke andere zaken. Nu moet je de plek leeg opleveren. Juridisch is er een groot verschil bij een staplaats in vergelijking met een woning. Uit een huurwoning kan je bijna niet gezet worden door de huisbaas.

Opzeggingsgronden

Op huurcontracten voor vaste staplaatsen op campings en recreatieparken zijn vaak de RECRON-voorwaarden van toepassing. Dat zijn de voorwaarden die zijn opgesteld door HISWA RECRON. We gaan ervan uit dat voor jouw huurcontract de RECRON-voorwaarden gelden. Controleer dat echter wel altijd. De meest recente RECRON-voorwaarden voor vaste staplaatsen kan je vinden op de website van Hiswa-RECRON. Zijn er andere voorwaarden van toepassing, dan moet je die volgen. Meestal zullen ze niet gunstiger zijn voor de huurder dan hier beschreven.

In de RECRON-voorwaarden staat wanneer en hoe de verhuurder het huurcontract voor een staplaats opzeggen kan. Kijk eerst naar de reden voor de opzegging. Is dat een opzegging volgens de RECRON-voorwaarden? Als er een geldige reden voor opzegging is, dan kan je daar als huurder eigenlijk niets meer of niet veel doen. De verhuurder kan dan gewoon opzeggen.

In hele uitzonderlijke gevallen kan het onredelijk zijn dat verhuurder zich beroept op de RECRON-voorwaarden. Dan mag de verhuurder niet opzeggen. Het moet dan wel om een uitzonderlijke situatie gaan.

Het uitgangspunt is namelijk ‘afspraak is afspraak’. En als jij met de verhuurder hebt afgesproken dat hij of zij om bepaalde redenen kan opzeggen, dan moet je die opzegging dulden. Ongeacht hoe lang het huurcontract heeft geduurd en hoe nadelig en vervelend de opzegging ook is.

Onterechte opzegging

Maar als het een opzegging zonder geldige reden is, dan is dat een ongeldige opzegging. In dat geval heeft de opzegging geen gevolgen. Het huurcontract blijft dus gewoon doorgaan.

Veel geschillen over opzegging gaan over opzegging voor herstructurering van het vakantiepark. Voor opzegging in dat geval moet de eigenaar van het park wel eerst een concreet en uitvoerbaar plan voor de herstructurering hebben. Dat betekent dat hij of zij de eventueel benodigde vergunningen al heeft of die op korte termijn verwacht te krijgen. Vaak stellen huurders dat er niet is voldaan aan de eisen voor opzegging vanwege herstructurering. Het hangt van de situatie af of je de opzegging met succes kan aanvechten. Dat lukte de huurders in een zaak uit 2011 bij de rechtbank Middelburg.

Wat zijn mijn rechten als ze mijn staplaats opzeggen?

Als de verhuurder jouw huurcontract geldig opzegt, dan is het ten eerste afhankelijk van jullie afspraken waar jij recht op hebt.

Nu geschillen over opzegging vaak gaan over een herstructurering, verdient deze opzeggingsgrond wat meer aandacht. De RECRON-voorwaarden geven de huurder bij opzegging door herstructurering bepaalde rechten. Zo moet de verhuurder jou eerst zo mogelijk een plaats (minimaal gelijkwaardig) op het terrein aanbieden. Dat hoeft echter niet als het kampeermiddel, gezien de leeftijd van het kampeermiddel en/of de staat waarin dit verkeert, niet meer op het terrein past. Vaak is er na herstructurering op de camping echter geen plaats meer voor de stacaravan of chalet. Dan geldt het volgende:

  1. Als sprake is van een verplaatsbaar kampeermiddel en geen minimaal gelijkwaardige plaats beschikbaar is, dan moet je de staplaats ontruimen. Je hebt dan wel recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. Uitsluitend de verplaatsingskosten vanaf de plaats tot buiten het terrein (de poort) zijn voor rekening van de verhuurder.
  2. Meestal is het kampeermiddel niet meer verplaatsbaar. Is er voor jou met een ander kampeermiddel geen minimaal gelijkwaardige plaats beschikbaar? Nu heb je recht op een tegemoetkoming voor de verwijdering van het kampeermiddel. Dat is bijvoorbeeld bij stacaravans die zodanig zijn uitgebouwd of verouderd dat die eigenlijk niet meer verplaatsbaar zijn.

De vergoeding in geval 1 is € 1.476. In geval 2 is dat € 2.201. Deze bedragen worden wel jaarlijks geïndexeerd. Let wel op: als je nog huurtermijnen of andere kosten bij de verhuurder hebt openstaan, dan mag de verhuurder die kosten verrekenen met de vergoeding.

Recht op schadevergoeding?

Uitgangspunt is dat een geldige opzegging geen recht op schadevergoeding oplevert. Ook niet als door dit staplaats opzeggen er nadelige gevolgen zijn voor de huurder. De RECRON-voorwaarden bepalen niet dat de verhuurder bij opzegging een schadevergoeding aan de huurder moet betalen. Maar de verhuurder en huurder kunnen wel afspraken maken over een schadevergoeding vanwege opzegging. Als die afspraken er niet zijn, heb je geen recht op schadevergoeding.

In sommige gevallen kan de verhuurder op grond van de redelijkheid en billijkheid toch wel verplicht zijn om huurders in enige mate schadeloos te stellen. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak uit 2016 van de rechtbank Noord-Holland.

Geschillencommissie Recreatie of rechter

Bespreek eerst met de verhuurder en eventuele medehuurders dat je het niet eens bent met de opzegging. Komen jullie er niet samen uit? Overweeg dan om jouw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie als alternatief voor een procedure bij de rechter. Dat is een onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet over de vraag of de opzegging wel of niet terecht is. De verhuurder mag niet tot ontruiming overgaan totdat de Geschillencommissie daarover uitspraak heeft gedaan.

Let wel op: Als de camping niet aangesloten bij RECRON, maar wel de RECRON-voorwaarden van toepassing heeft verklaard op het huurcontract en bij de Geschillencommissie is geregistreerd, kan je je geschil toch laten behandelen door de Geschillencommissie. Als dat niet het geval is, kan je met de verhuurder afspreken om jullie geschil toch voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Op de website van de Geschillencommissie Recreatie lees je meer over de procedure.

Geen RECRON-park

Is het park niet aangesloten bij HISWA-RECRON en zijn de RECRON-voorwaarden niet van toepassing? Dan hangt het af van wat jullie wel zijn overeengekomen of een opzegging terecht is en wat je er tegen kunt doen. De wet geeft in ieder geval geen bijzondere huurdersbescherming bij als ze jouw staplaats opzeggen. De wet kent ook geen regels over een vergoeding voor de huurder bij opzegging.

Ga in ieder geval altijd goed na wat er is afgesproken over opzegging voordat je de opzegging gaat aanvechten.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen