Huurovereenkomst beëindigen

Huurovereenkomst beëindigen

Hoe kan ik de huurovereenkomst beëindigen?

Als de huur is aangegaan voor bepaalde tijd, eindigt deze vanzelf. Is de huur aangegaan voor onbepaalde tijd? Dan moet je de huur opzeggen. Doe dit via een aangetekende brief. Houd ook de termijn in de gaten die in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

beëindigen

Huurovereenkomst beëindigen

Je wilt de huur beëindigen. Maar hoe doe je dat?

Is de huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd? Bijvoorbeeld voor één jaar. Dan eindigt de huurovereenkomst na die periode automatisch. Opzegging is dan niet vereist. Ondanks dat, meldt altijd schriftelijk dat je de huur niet gaat verlengen. Als de huurder na het goedvinden van de verhuurder gebruik blijft maken van het gehuurde, wordt de huurovereenkomst namelijk verlengd voor onbepaalde tijd.

Is de huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd? Dan eindigt deze alleen door opzegging.

Houdt bij de opzegging minimaal de opzegtermijn aan die in de huurovereenkomst is overeengekomen. Meestal ligt dit termijn tussen één maand en drie maanden. Je zegt de huur dan per aangetekende brief op. Je hoeft hier geen redenen voor de opzegging in op te nemen.

Gaat het om een overige bedrijfsruimte? Dan vindt de opzegging plaats tegen een termijn van tenminste één maand.

beëindigen

Let op, de huurovereenkomst eindigt niet automatisch door het overlijden van de huurder of verhuurder. In de huurovereenkomst kan van deze regel worden afgeweken. Meer weten over de huurovereenkomst en overlijden? Kijk dan op onze zustersite Vaarwel.nl.

De wettelijke regeling is terug te vinden in de artikelen 7:228 tot en met 7:231 van het Burgerlijk Wetboek.

Huurbescherming

In bepaalde gevallen is er sprake van huurbescherming, zoals bij het huren van een woonruimte. Dan gelden er strengere eisen voor het opzeggen van de huur. Dat kan niet zomaar. Alleen op basis van een wettelijke opzeggrond kan de huur worden opgezegd. En de wet stelt termijnen voor deze opzegging. Zie artikel 7:271 en verder van het Burgerlijk Wetboek.

Oplevering, borg, sleutels en dergelijke

Nadat de huur is opgezegd maken de huurder en verhuurder een afspraak over de oplevering. Wanneer wordt het verhuurder opgeleverd en in welke staat? Daarom is het belangrijk dat je bij aanvang van de verhuurperiode hebt vastgelegd hoe het gehuurde opgeleverd moet worden. Zorg ook dat de sleutels, of andere toegangsmiddelen, worden overgedragen. Zijn er nog andere materialen die je de huurder ter beschikking hebt gesteld? Zorg dan dat deze ook worden overgedragen.

Meestal is er een borg betaald aan het begin van de huurperiode. De verhuurder moet deze aan de huurder terugbetalen als het gehuurde zoals afgesproken is opgeleverd. Is er schade ontstaan door de huurder? Dan kan de verhuurder een gedeelte van de borg inhouden om de schade te herstellen.

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen