Klacht bij de Geschillencommissie Recreatie

Hoe dien ik een klacht in bij de Geschillencommissie Recreatie?

Om een klacht te kunnen indienen bij de Geschillencommissie Recreatie moet de onderneming aangesloten zijn bij RECRON. De procedure start je vervolgens digitaal bij de Geschillencommissie.

Klacht indienen bij de Geschillencommissie recreatie

recreatie

Je hebt een klacht tegen een recreatieondernemer. Je probeer eerst samen met de ondernemer hieruit te komen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Recreatie.

Om een klacht in te kunnen dienen bij de Geschillencommissie Recreatie moet de ondernemer zijn aangesloten bij RECRON. Is dat niet het geval? Dan kan je niet langs de Geschillencommissie.

Procedure

Hoe dien je een klacht in bij de Geschillencommissie recreatie?

  • Je vult via de website van de Geschillencommissie het formulier in. Als die is ingevuld en verstuurd wordt de klacht in behandeling genomen. Vanaf dat moment is er een zaak.
  • Vervolgens gaat de Commissie de klacht behandelen. Dit gaat digitaal. Je zal aanvullende stukken moeten inleveren en klachtgeld betalen voordat de Commissie inhoudelijk aan de slag kan gaan. Heb je alles ingeleverd en het klachtgeld betaald, dan gaat de Commissie inhoudelijk aan de slag.
  • Als de Commissie besluit dat ze jouw klacht kunnen behandelen, zullen zij ook de andere partij benaderen. Het principe van hoor en wederhoor. De wederpartij krijg de tijd om te reageren.
  • Als blijkt dat er een deskundige moet worden ingeschakeld, zal de Commissie dit doen. De Commissie zal ook uitspraak over de zaak doen. Hiervoor ontvang je een uitgenodigd voor de zitting. Na 4 á 6 weken ontvang je de uitspraak. Dit is een bindend advies.
  • Zodra je de uitspraak hebt ontvangen is de zaak afgehandeld.

Kosten

Het indienen van een klacht is in beginsel niet kosteloos. Je betaalt € 52,50. Als je gelijk krijgt bij de commissie krijg je dit bedrag terug. Als beide partijen gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld bepaalt de Commissie hoe het geld verdeeld wordt.

Wanneer je in de tussentijd tot een oplossing komt met de ondernemer (een schikking treft) dan krijg je het klachtengeld ook niet terug.

Consument

Je moet als klager een consument zijn. Dat wil zeggen dat je geen ondernemer mag zijn. Dat wil zeggen dat je dus niet het recreatieobject mag bezitten voor de verhuur. Dat is vaak het geval bij vakantiewoningen en chalets op parken. Je hebt dan om fiscale redenen gekozen voor BTW ondernemerschap of aftrekbaarheid van kosten. Dat wil zeggen dat je nu naar de civiele rechter moet. Je moet met je zaak naar de kantonrechter. Dat is een stuk duurder dan een procedure bij de geschillencommissie recreatie.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen