Overdrachtsbelasting garagebox

Welk percentage overdrachtsbelasting geldt bij een garage?

Hoort de garage bij een woning en koop je deze tegelijkertijd, dan is het lage tarief van toepassing. In alle andere gevallen is het hoge tarief van 10,4% verschuldigd.

Overdrachtsbelasting bij een garagebox

De vraag welk percentage van overdrachtsbelasting van toepassing is kan je alleen feitelijk beantwoorden. De wet geeft geen exacte regeling. Het lage tarief is van toepassing als de garagebox bij de woning hoort. Er zijn verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting, namelijk 0%, 2% en 10,4% in 2023. De 0% geldt alleen voor starters, 2% is het lage tarief en 10,4% is het hoge tarief.

Dat kan heel duidelijk zijn, het lage tarief overdrachtsbelasting is van toepassing als de garage in hetzelfde appartementencomplex zit. Dan behoort deze zeker tot de woning. Als de garagebox een kadastraal nummer heeft dat aansluit bij de woningen, dan ook zeker. Bij wat verderaf gelegen parkeerboxen kan deze vraag lastiger te beantwoorden zijn.

Het hoge tarief is in ieder geval van toepassing op speciaal gebouwde garages. Die behoren naar hun aard niet tot de woning.

overdrachtsbelasting

Verkeerd tarief overdrachtsbelasting, mogelijk strafbaar

De keuze voor het tarief vindt plaats door de koper en verkoper in overleg met de notaris. Het opzettelijk kiezen voor het lage tarief terwijl het hoge 10,4% tarief van toepassing is, kan een strafbaar feit opleveren. De Belastingdienst kan hiervoor een boete opleggen.

Het is belangrijk dat u weet welk tarief er geldt. Spreekt u namelijk het lage tarief af en blijkt achteraf dat toch het hoge tarief geldt? Dan kan de fiscus een naheffingsaanslag met boete opleggen.

Tegelijk met de woning kopen

Vanaf 1 januari 2013 is het woningbegrip in de wet aangepast met aanhorigheden bij de woning. Onder aanhorigheden vallen bijvoorbeeld ook een garage, schuur, serre of tuinhuis. Koop je een woning met deze aanhorigheden, dan vallen die ook onder het lage 2% tarief voor de overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat je deze op dezelfde dag verkrijgt als de woning en het ook bij de woning hoort. Koop je op dezelfde dag een woning en een garagebox, maar horen deze niet bij elkaar? Dan geldt voor de garagebox alsnog het hoge percentage van 10,4%.

De rechtbank Zeeland bevestigd dat als de garage op een later moment wordt overgedragen het hoge tarief van toepassing is. De rechtbank oordeelt dat er alleen sprake kan zijn van aanhorigheden bij een woning, zoals een garagebox, als er op hetzelfde moment ook een woning wordt overgedragen. Let op! In de uitspraak wordt uitgegaan van een percentage van 6%, inmiddels is dit 10,4%.

Voor meer informatie kijk je op de site van De Belastingdienst.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen