Overdrachtsbelasting ligplaats

Overdrachtsbelasting ligplaats

Welk percentage overdrachtsbelasting moet ik betalen bij een ligplaats?

In het algemeen is het hoge tarief verschuldigd. In zeer uitzonderlijke gevallen zou de ligplaats bij een woning kunnen horen. In dat geval is het lage tarief van toepassing

Overdrachtsbelasting bij een ligplaats

ligplaats

De vraag welk percentage van overdrachtsbelasting van toepassing is kan je alleen feitelijk beantwoorden. De wet geeft geen exacte regeling. In het algemeen zal het hoge tarief van toepassing zijn. Het lage tarief is alleen van toepassing als de ligplaats bij een woning hoort en je deze tegelijk koopt met de woning. Dat zou kunnen bij een jachthaven met huizen.

Het tarief van 10,4% (2023) is in ieder geval van toepassing op speciaal gebouwde ligplaatsen. Die behoren naar hun aard niet tot de woning. Voor meer informatie kijk je op de site van De Belastingdienst.

De uitzondering met 2% overdrachtsbelasting is van toepassing als de ligplaats een kadastraal nummer heeft dat aansluit bij de woning. Bij wat verderaf gelegen ligplaatsen kan deze vraag lastiger te beantwoorden zijn. Pas als de fiscus de ligplaats kwalificeert als een aanhorigheid bij de woning geldt het lage tarief.

Verkeerd tarief overdrachtsbelasting

De notaris stelt het tarief van de overdrachtsbelasting vast. Als de verkoper of koper het daar niet mee eens is kan je bij de notaris in bezwaar gaan. Het opzettelijk kiezen voor het lage tarief terwijl het hoge 8% tarief van toepassing is, kan een strafbaar feit opleveren. De fiscus zal dan een naheffing opleggen en mogelijk ook een boete.

    Je winkelwagen