Rechten huurder volkstuin

Rechten huurder volkstuin

Heeft de gebruiker en huurder van een volkstuin dezelfde rechten qua huurbescherming als de huurder van een woning?

Nee, de huurder van een volkstuin heeft niet dezelfde rechten qua huurbescherming als de huurder van een woning. De bijzondere regels van huur- en ontruimingsbescherming zijn niet van toepassing bij een volkstuin.

Volkstuin huren

Liefhebbers van tuinieren brengen vaak veel vrije tijd door in hun volkstuintje. Volkstuintjes worden meestal beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente sluit met de gebruiker een huurovereenkomst. Een andere vorm is die waarbij de gemeente een overeenkomst heeft met een Volkstuinvereniging. Die verhuurt op haar beurt de percelen aan de tuinders. Vaak moet je lang op een wachtlijst staan voordat je een volkstuintje krijgt toegewezen. Om het moment dat je er dan een krijgt toegewezen ga je ervan uit dat je hier jarenlang gebruik van kan blijven maken. Met een eventuele beëindiging van de huurovereenkomst wordt dan ook geen rekening gehouden.

Huurovereenkomst

De huur van een volkstuintje betreft huur van onbebouwde grond. Hierop zijn niet de bijzondere regels van huur- en ontruimingsbescherming van toepassing, die voor huurders van woningen gelden. Voor huur van onbebouwde grond gelden de gewone regels van het overeenkomsten- en verbintenissenrecht. Het Burgerlijk Wetboek maakt beëindiging van dergelijke huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd mogelijk door opzegging.

volkstuin

Opzegging kan echter niet zomaar. Hiervoor dient de verhuurder zwaarwegende gronden aan te voeren. In een eventuele procedure voor de kantonrechter zal de inbreng van de huurder een belangrijke rol spelen. Het gemis van het genot van een volkstuintje is helaas onvoldoende grond om de huurovereenkomst in stand te houden.

Bestuursrechter

Een veel voorkomende situatie is dat de gemeente andere plannen heeft voor het gebied. Volkstuinen liggen vaak aan de rand van de gemeente. Maar gemeenten groeien. De grond van de tuinen krijgt dan een andere bestemming, zoals woningbouw. Op het moment dat de gemeente die plannen heeft kan je bezwaar maken. Dat doe je als belanghebbende. Je gaat inspreken en mogelijk zelfs naar de bestuursrechter. Daar gelden hele andere regels en belangen dan die van een huurder.

Zijn de plannen van de gemeente eenmaal vastgesteld? Dan heb je geen mogelijkheid meer om die aan te passen. De huurders hebben op dat moment geen sterke positie.

Geen eigendom van de planten, bomen en huisje

Je bent als huurder geen eigenaar van alles dat er op de tuin staat. Door natrekking zijn bomen en struiken eigendom van de eigenaar van de grond. Dat geldt ook voor een eventueel huisje dat je op de tuin hebt gebouwd. Ook hier heb je wel recht op een schadevergoeding als de huur wordt beëindigd.

Ben je lid van een tuinvereniging dan zijn er meestal interne regels. Hierin is dan geregeld hoe je de tuin kunt opzeggen, of van de tuin afgezet kan worden. Ook dan zal er een methode zijn waarmee wordt betaald welke vergoeding jij krijgt.

Huuropzegging door vereniging

Ben je lid van een vereniging en wordt de huur opgezegd? In dat geval zal het meestal zo zijn dat ook jouw lidmaatschap van de vereniging is opgezegd. Voor die situaties heb je te maken met de regels van het verenigingsrecht. Je bent dan geschorst of geroyeerd. Meestal zijn er beroepsmogelijkheden voor leden die dit treft. Informatie kun je vinden op verenigingen.nl. De kern is dat je moet kijken in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Maar bijvoorbeeld voor veel tuindersverenigingen heb je ook te maken met de regels van de tuindersbond.

Ook hier spelen dan verschillende zaken. Enerzijds je lidmaatschap en anderzijds het bezit dat je hebt in de vorm van een huisje en de tuin die je hebt aangelegd.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen