Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Als ik een object koop, betaal ik dan overdrachtsbelasting én omzetbelasting?

Nee, als je bijvoorbeeld een woning koopt betaal je overdrachtsbelasting óf omzetbelasting. Er is geen samenloop van beide soorten belastingen.

Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Over rechtshandelingen is in principe altijd maar één soort belasting verschuldigd. Zo is het ook niet de bedoeling dat bijvoorbeeld verschillende landen over dezelfde transactie twee keer belasting heffen. Dat twee keer verschuldigd zijn van belasting noem je samenloop. Het is niet de bedoeling dat er overdrachtsbelasting wordt geheven én omzetbelasting. Bij de verkoop van een onroerende zaak betaalt de koper alleen overdrachtsbelasting. Deze koop is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting.

samenloop

Hier zijn drie uitzonderingen op:

  • De koper betaalt omzetbelasting als de levering van het onroerend goed hoogstens twee jaar na de eerste ingebruikname plaatsvindt;
  • bij de levering van een bouwterrein;
  • overige leveringen waarbij de partijen gezamenlijk ervoor kiezen om omzetbelasting te rekenen.

Als de beide partijen dus ondernemer zijn kunnen zij kiezen voor een BTW-belaste transactie. Dat geldt ook bijvoorbeeld bij vakantiewoningen waar geopteerd is voor BTW.

Er is een aparte wettelijke regeling over de samenloop van de overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Nieuwbouw woning

Koop je een nieuwbouw woning? Dan betaal je wél omzetbelasting en geen overdrachtsbelasting.

    Je winkelwagen