Onroerende zaak

Onroerende zaak

Wat is een onroerende zaak?

onroerende zaak

Een onroerende zaak is de grond en alles dat daarmee vast is verbonden. Naast de grond zijn dat bijvoorbeeld huizen, gebouwen, bouwwerken, beplantingen maar ook delfstoffen. In het spraakgebruik spreekt men ook van onroerende goederen, dat is de oude juridische term. In de commerciële praktijk heeft men het over vastgoed. Dat is dan ook alles dat vast met de grond is verbonden.

Een onroerende zaak kan alleen in eigendom overgaan met een notariële akte, bij de notaris. Die akte moet dan ingeschreven in het Kadaster. Een roerende zaak, zoals een stacaravan kan door plaatsing op een stuk grond een onroerende zaak worden.

  • Het meervoud van onroerende zaak is onroerende zaken.
De formele regeling hiervoor vind je in BW boek 3 art.3 lid 1.
Lees meer over onroerende zaak op Wikipedia.

0
Je winkelwagen