Aanzeggen huur

Aanzeggen huur

Wat betekent aanzeggen huur?

aanzeggen

Het aanzeggen van huur houdt in dat de verhuurder de huurder informeert over de einddatum van het huurcontract. Het gaat hier om huurcontracten die voor bepaalde tijd zijn afgesloten. Dus een huurovereenkomst van twee jaar of korter voor een zelfstandige woonruimte. Of een huurovereenkomst van 5 jaar of korter voor een onzelfstandige woonruimte. Het aanzeggen van de huur voorkomt dat de huurovereenkomst automatisch wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het aanzeggen van de huur moet schriftelijk. Dit kan per aangetekend brief of per e-mail. Als de verhuurder niet kan aantonen dat de huurder het bericht heeft ontvangen, geldt alsnog de automatische omzetting naar onbepaalde tijd met huurbescherming.

Het aanzeggen moet minimaal één maand voor de einddatum van het huurcontract en maximaal drie maanden voor het einde van het huurcontract.

    De formele regeling hiervoor vind je in artikel 7:271 Burgerlijk Wetboek.

    0
    Je winkelwagen