Handelingsbekwaamheid

Handelingsbekwaamheid

Wat is een handelingsbekwaamheid?

handelingsbekwaamheid

Handelingsbekwaamheid wil zeggen dat je bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten. Een handelingsbekwaam persoon is in staat om de gevolgen van zijn daden te overzien. In beginsel is iedereen handelingsbekwaam.

Is iemand onbekwaam om een rechtshandeling te verrichten? Dan is diegene handelingsonbekwaam. De rechtshandeling kan dan worden vernietigd. Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam.

  • Het meervoud van handelingsbekwaamheid is handelengsbekwaamheden.
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 3:32 Burgerlijk Wetboek.
Lees meer over handelingsbekwaamheid op Wikipedia.

0
Je winkelwagen