Handelingsonbekwaamheid

Handelingsonbekwaamheid

Wat is een handelingsonbekwaamheid?

wetboek

Handelingsonbekwaamheid wil zeggen dat je niet zelfstandig rechtshandelingen kan uitvoeren. Dat is het geval als je minderjarig bent of onder curatele staat. Je kan dan wel rechtshandelingen doen, maar deze kunnen achteraf vernietigd worden.

Als je handelingsbekwaam bent, kan je ook rechtshandelingen uitvoeren. De rechtshandeling van een handelingsbekwaam persoon is niet achteraf vernietigbaar.

  • Het meervoud van handelingsonbekwaamheid is handelingsonbekwaamheden.
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 3:32 Burgerlijk Wetboek.

0
Je winkelwagen