Kadaster

Kadaster

Wat is het kadaster?

Contract

Het kadaster is een overheidsinstantie die de eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen registreert. Alle huizen, gebouwen en grond zijn in Nederland in kaart gebracht. Daarbij is ook vermeld wie de eigenaar is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op rust.

Dankzij dit register is in Nederland altijd te achterhalen wie de eigenaar is van een onroerende zaak. Wijzigingen bij het kadaster kunnen alleen door notarissen worden doorgegeven. Zij zijn daar ook toe verplicht. Zo blijft het systeem actueel en is het correct bijgewerkt. Dat wil ook zeggen dat een koop of verkoop van een registergoed altijd verplicht bij een notaris moet plaatsvinden.

    Lees meer over kadaster op Wikipedia.

    0
    Je winkelwagen