Levering

Levering

Wat is een levering?

Overenkomst

De (juridische) levering is een vereiste handeling om het eigendom over te dragen. Zonder levering is de overdracht niet compleet en gaat het eigendom niet over.

Bij de overdracht van roerende goederen is het daadwerkelijk leveren/overdragen voldoende om het eigendom over te dragen.

Voor onroerende zaken is een notariële akte nodig en inschrijving van die akte in de openbare registers.

  • Het meervoud van levering is leveringen.
De formele regeling hiervoor vind je in artikelen 3:83 en verder van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer over levering op Wikipedia.

0
Je winkelwagen