Transportakte

Transportakte

Wat is een transportakte?

Contract

De transportakte of leveringsakte is de notariële akte. Deze is nodig voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Je hebt die nodig voor de verkoop van een vakantiehuis, parkeerplek of andere onroerend goed. In deze akte staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.

Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats.

De transportakte wordt, na ondertekening door de koper en verkoper, ingeschreven in het kadaster. Dit is vereist voor de overdracht. Het is gebruikelijk dat de notaris deze leveringsakte inschrijft. Het kadaster waarmerkt de akte. Hierna stuurt de notaris dit toe aan de koper. Dit document noem je het eigendomsbewijs en moet je goed bewaren.

  • Het meervoud van transportakte is transportakten.

0
Je winkelwagen