Transportakte

Transportakte

Home » Woordenboek » Transportakte

Betekenis Transportakte

De transportakte of leveringsakte is de notariële akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Je hebt die nodig voor de verkoop van een vakantiehuis, parkeerplek of andere onroerend goed. In deze akte staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.
Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats.
De tarnsportakte wordt, na ondertekening door de koper en verkoper, ingeschreven in het kadaster. Dit is vereist voor de overdracht. Het is gebruikelijk dat de notaris deze leveringsakte inschrijft. Hierna stuurt de notaris dit door het kadaster gewaarmerkte document toe aan de koper. Dit document noem je het eigendomsbewijs en moet je goed bewaren.

0
Je winkelwagen