Wet waardering onroerende zaken

Wet waardering onroerende zaken

Wat is een wet waardering onroerende zaken?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen taxeren. Een bedrijfspand valt hier ook onder. De getaxeerde waarde heet WOZ-waarde. Aan de hand van de WOZ worden verschillende belastingen geheven, namelijk:

wetboek
  • Onroerendezaakbelasting (OZB) door de gemeente;
  • Inkomstenbelasting door de Belastingdienst;
  • ‘Waterschapsomslag gebouwd’ door de waterschappen.

De wet is ingevoerd op 15 december 1994.

  • De afkorting van wet waardering onroerende zaken is WOZ.
De formele regeling hiervoor vind je op https://wetten.overheid.nl/BWBR0007119/2020-01-01.
Lees meer over wet waardering onroerende zaken op Wikipedia.

0
Je winkelwagen