WOZ-waarde

WOZ-waarde

Wat is een wOZ-waarde?

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van woningen en andere onroerende zaken. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Deze gegevens zijn openbaar.

De waarde wordt bepaalt door een taxatie. Hierbij gaat de taxateur uit van wat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de peildatum.

De WOZ-waarde is ingevoerd zodat de overheid er belastingen over kan heffen. De waarde bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen. Denk bijvoorbeeld aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en inkomstenbelasting.

De regeling voor de WOZ vind je in de Wet Waardering Onroerende Zaken.

  • Het meervoud van wOZ-waarde is WOZ-waardes.
  • De afkorting van wOZ-waarde is WOZ.

0
Je winkelwagen