Verhuren? Let op je verzekering

Kan ik altijd verhuren, of heb ik toestemming van de verzekering nodig?

De meeste verzekeringen dekken geen schade als je gaat verhuren. Dat wordt niet gezien als het normale gebruik. Je moet het ofwel melden ofwel een aanvullende verzekering afsluiten.

Toestemming om te verhuren

Het uitgangspunt is, wat van jou is mag en kan je verhuren. Maar dat is de juridische werkelijkheid. Bij verhuur ben je meestal niet meer gedekt door je verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

verzekering

Op een onroerend goed, een boot of een voertuig heb je minimaal een aansprakelijkheidsverzekering. Die dekt voor die gevallen waarin jij als eigenaar aansprakelijk bent. Het standaard voorbeeld is dat er een dakpan van jouw dak valt op iemands hoofd. Dan ben jij als eigenaar van het pand aansprakelijk. Maar die verzekering dekt niet als die persoon een huisgenoot is. Diezelfde verzekering zal ook net uitbetalen als de ongelukkige een huurder van jou is. Bedenk dat de schade heel hoog kan zijn. Mensen zakken door een vlonder dat niet goed is onderhouden, er breekt een trede in de trap. In die gevallen zijn de medische kosten heel hoog.

Je moet de verzekering dus aanpassen. Hierbij moet de verzekeringsmaatschappij toestemming geven voor verhuur. Verhuur je heel veel en ben je dus een “kleine ondernemer”? Dan moet je een zakelijke verzekering afsluiten.

verzekering

Opstal en inboedelverzekering

Een opstalverzekering dekt bepaalde schade aan de opstallen. Denk aan brand, soms waterschade of lekkage, soms een glasverzekering. Ook deze verzekering zal vaak geen uitkering doen als de schade het gevolg is van handelingen van een huurder. Je hebt dan namelijk in principe toestemming gegeven voor de handelingen. Bovendien vindt de verzekeringsmaatschappij dat verhuren hogere risico’s met zich meebrengt dan eigen gebruik. Je zal dus minimaal een melding moeten doen dat je gaat verhuren.

Een inboedelverzekering zal zeker geen dekking geven voor schade die het gevolg is van verhuren. Ook hier geldt dat het risico op schade hoger is ingeschat bij verhuur dan bij eigen gebruik. Je zal een aparte verzekering moeten afsluiten, of de mogelijke schade in de huur moeten verwerken.

verzekering

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen