Wie betaalt de kosten voor het kadaster?

Wie betaalt de kosten van het kadaster?

Voor inschrijven en wijzigen van gegevens in het kadaster moet je betalen. In principe komen die kosten voor rekening van de koper. Je kan daar onderling andere afspraken over maken.

Voor wiens rekening komen de kosten van het kadaster?

Wie het kadaster moet betalen, hangt af van de afspraken die de verkoper en koper maken. Zonder afspraken is het zo dat de koper de kosten moet betalen. De kadasterkosten vallen onder de kosten koper. De koper is formeel ook de opdrachtgever van die inschrijving. Als een woning vrij op naam te koop staat, dan hoeft de koper niet de inschrijfkosten voor de leveringsakte te betalen. De kosten voor inschrijving van een hypotheekakte in het kader komen altijd voor rekening van de koper.

wie betaalt

Wie moet de kadasterkosten betalen voor welke akte?

Voor eigendomsoverdracht van een woning moeten verschillende kosten worden gemaakt. Er zijn de kosten voor het opmaken van een leveringsakte (transportkosten) en mogelijk voor een hypotheekakte. De notaris moet die aktes inschrijven in het kadaster. Die kadasterkosten of kadastrale kosten moeten worden betaald. Maar door wie? Dat hangt af van wat de verkoper en koper met elkaar hebben afgesproken.

Voor een hypotheek moet de notaris ook de hypotheekakte inschrijven in het kadaster. Die kadasterkosten betaalt de koper. De kosten zijn immers gekoppeld aan de hypotheek van de koper. Ook als de verkoper zijn of haar woning vrij op naam aanbiedt.

Afspraken over verdeling kadastrale kosten

Natuurlijk kunnen verkoper en koper (andere) afspraken maken over de verdeling van de kadasterkosten. Het ligt dus uiteindelijk aan de afspraken tussen partijen en de uitkomst van de onderhandelingen tussen de koper en verkoper. Afspraken daarover staan meestal in de koopakte van de woning. Er is dus geen wettelijke regel over wie de kosten van het kadaster moet betalen.

Een overzicht van de kosten vind je op de website van het Kadaster.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen