Bedrijfsruimte gesloten door gemeente

Kan mijn bedrijfsruimte worden gesloten?

Ja, de burgemeester kan een bedrijfsruimte sluiten. Hiervoor moet sprake zijn van een verstoring van de openbare orde en/of een overtreding van de Opiumwet. De sluiting van een bedrijfspand is voor onbepaalde tijd.

Bedrijfsruimte sluiten

Een bedrijfspand kan onder bepaalde omstandigheden gesloten worden als jij of de huurder zich niet aan de regels houdt. Het sluiten van het bedrijfspand kan grote gevolgen hebben. Jij mag er als eigenaar niet meer in, maar de huurder ook niet. Je kan het pand niet aan iemand anders verhuren en loopt daardoor inkomsten mis, terwijl de vaste kosten wel doorlopen.

Zie ook: Huurder verricht illegale activiteiten.

Wanneer sluiten

De burgemeester kan een bedrijfspand sluiten wegens verstoring van de openbare orde of als er een overtreding van de Opiumwet is. Zie ook artikel 13b van de Opiumwet. Het doel van de sluiting is om de verstoring van de openbare orde te herstellen en/of de met de Opiumwet strijdige situatie te stoppen.

De burgemeester kan het pand sluiten als er sprake is van een verstoring van de openbare orde of als de openbare orde ernstig in gevaar is. Hiervoor is een spoedeisende situatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van wapens en munitie, illegaal gokken of heling. Ook als de openbare orde vanwege andere omstandigheden in gevaar is, kan de burgemeester het pand sluiten. Een veel voorkomende situatie is die waarbij een handgranaat of explosief bij een pand is neergelegd. Ook de beschieting van een pand is een dergelijke situatie. In al deze gevallen is in principe sprake van een verstoring van de openbare orde. In de Gemeente Amsterdam is dit dan ook een directe reden tot sluiting.

Gevolgen van de sluiting

De sluiting door de burgemeester houdt in dat niemand het pand mag gebruiken of betreden zonder toestemming van de burgemeester. Dus ook de eigenaar of de huurder van het pand niet. De sluiting van het pand is voor onbepaalde tijd. Het bevel tot sluiting kan worden ingetrokken indien de openbare orde voldoende is hersteld. Hiervoor dient een verzoek tot heropening ingediend te worden. Bij dit verzoek wordt er gekeken welke maatregelen er zijn genomen om nogmaals een schending van de openbare orde te voorkomen.

Wat kan de eigenaar doen?

De eigenaar van het pand kan bezwaar maken tegen de sluiting. Je hoeft je er dus niet bij neer te leggen.

bedrijfsruimte gesloten

De Raad van State heeft hier een uitspraak over gedaan. Hier ging het om een sluiting van een bedrijfspand voor 1 jaar nadat er cocaïne was gevonden in het pand. De verhuurders maakte bezwaar tegen dit besluit. Uiteindelijk kwamen zij bij de Raad van State uit, waar zij aangaven dat hen geen verwijt kon worden gemaakt. Ze hadden een huurder gevonden die zij al jaren kenden, die niet eerder in aanraking was geweest met de politie, met wie ze een schriftelijke huurovereenkomst sloten en die de huur betaalde via de bank. Een behoorlijk gangbare handelswijze dus. Bovendien inspecteerden de verhuurders het pand regelmatig waarbij ze nooit iets verdachts hebben opgemerkt.

In de beleidsregels stond dat bij een eerste constatering van (handel in) harddrugs, een sluiting voor de duur van 12 maanden zou volgen. De Raad van State zei dat de sluiting in overeenstemming was met het beleid, maar de burgemeester had het besluit onvoldoende gemotiveerd. De burgemeester had een afweging van alle omstandigheden en belangen moeten maken. De Raad van State twijfelde of de verhuurder een verwijt kon worden gemaakt en of de burgemeester dit besluit in redelijkheid had kunnen nemen.

    Je winkelwagen