Huurder verricht illegale activiteiten

Mijn huurder verricht illegale activiteiten. Wat kan ik hier tegen doen?

Allereerst probeer je de illegale activiteiten te voorkomen. Lukt dat niet? Ontbind dan per direct de huurovereenkomst en licht de politie in. Dit kan ook anoniem.

De criminele huurder

Jij verhuurt een bedrijfspand, een loods of een garagebox. Daarbij loop je als verhuurder altijd het risico dat de huurder dingen doet die niet door de beugel kunnen. Dat is voor een deel ook te verwachten. Bergingen en loodsen zijn vaak op terreinen met minder sociale controle en toezicht. Dat trekt ook mensen die liever niet teveel pottenkijkers hebben.

Wat zijn illegale activiteiten?

Illegale activiteiten zijn allerlei activiteiten die verboden zijn. De meest bekende zijn wel die volgens de Opiumwet. Denk hierbij aan drugs kweken, produceren of verhandelen. Maar denk ook aan opslag van illegaal vuurwerk en gestolen goederen.

illegale activiteiten

Maar het kan ook zijn dat de huurder in strijd met het bestemmingsplan handelt, of een auto stalt in een garage die daar niet voor bedoeld is. Wat kan je als verhuurder hier tegen doen?

Controleer eerst de huurovereenkomst. Heb je hierin een bepaling opgenomen over het beëindigen van de huurovereenkomst als het gehuurde voor andere doeleinden wordt gebruikt dan van te voren is afgesproken? Wat staat er in de overeenkomst over beëindiging van de huur?

Risico’s voor de verhuurder

Als eigenaar van het gehuurde ben jij verantwoordelijk. Dus als er illegale activiteiten plaatsvinden in jouw bedrijfspand, dan loop je meerdere risico’s. De risico’s zijn:

  • Opdraaien voor de schade. Een verzekeraar vergoedt niet de schade die is ontstaan door illegale activiteiten. Ook al wist je zelf niet dat de illegale activiteit daar plaatsvond. Je kan de schade verhalen op de huurder, maar die zal dan al lang vertrokken zijn en onvindbaar.
  • Brand- en ontploffingsgevaar. Als er een drugslab of hennepkwekerij is, is er een kans op brand door oververhitting of kortsluiting. Bij een ontploffing kan jij aansprakelijk zijn voor schade door rondvliegende delen van je pand. De kosten voor de elektriciteit zijn in eerste instantie voor rekening van de verhuurder.
  • Schade aan het verhuurde. Een huurder die bezig is met illegale activiteiten zal zich niet druk maken om schade aan het gehuurde. Denk aan het boren van gaten in de muren en vloeren, het verleggen van leidingen en het omhakken van muurtjes. De activiteiten zelf kunnen ook leiden tot schade, zoals schimmelvorming.
  • Rechtsgevolgen. De verhuurder is eindverantwoordelijk. Die draait dus op voor de schade en de kosten die daarbij komen kijken. Maar de verhuurder is zelf ook strafbaar. Van de verhuurder wordt verwacht dat hij/zij er alles aan doet om illegale activiteiten te voorkomen. Kan de verhuurder niet aantonen dat die er alles aan heeft gedaan om de activiteiten te voorkomen? Dan kan de verhuurder strafrechtelijk worden vervolgd. Dat betekent een strafblad, boete, taakstraf of zelfs een gevangenisstraf.
  • Sluiting van het pand. De gemeente kan een bestuursrechtelijke sanctie opleggen. De gemeente kan het pand sluiten en/of een bestuurlijke boete opleggen. Deze boete wordt dan opgelegd aan de verhuurder, omdat die eigenaar is van het pand. Bij sluiting van het pand kan je maanden niet verhuren, met alle schade van dien.
  • Medeplichtigheid. Als je weet dat jouw huurder illegale activiteiten verricht en jij doet er niets aan, dan ben je als verhuurder medeplichtig aan het misdrijf.

Wat te doen

Allereerst wil je voorkomen dat er illegale activiteiten plaatsvinden. Dat kan je doen door regelmatig langs te gaan, camera’s op te hangen en te informeren bij de buren of zij vreemde activiteiten zien in het gebouw. Je moet als verhuurder actief zijn om de activiteiten te voorkomen.

Ben jij erachter gekomen dat jouw huurder illegale activiteiten verricht? Zeg dan direct de huurovereenkomst op en licht de wijkagent en de politie in. Dit kan ook anoniem. Je kan het pand daarna ontruimen.

Activiteiten in strijd met de huurovereenkomst

Verricht de huurder activiteiten die in strijd zijn met de huurovereenkomst? Zoals het stallen van een auto in een garage die daar niet voor bedoeld is. Of handelt de huurder in strijd met het bestemmingsplan? Dat zijn zaken die jou als verhuurder veel geld kunnen kosten. Bijvoorbeeld doordat bij stallingen van voertuigen een ander BTW-regime van toepassing is.

Geef de huurder direct aan dat hij niet handelt volgens hetgeen is overeengekomen in de huurovereenkomst. Je kan de huurder een termijn stellen om dit ongedaan te maken, maar dat ben je niet verplicht. Blijft de huurder zijn activiteiten verrichten? Dan kan je de huurovereenkomst opzeggen.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen