Bedrijfsruimte verhuren

Bedrijfsruimte verhuren. Dat is een manier om aan inkomsten te komen en rendement op je vermogen te behalen. Bij het verhuren van bedrijfsruimte spelen diverse aspecten die minder bekend zijn. De juridische positie van huurder en verhuurder zijn totaal anders dan bij particuliere huurders. Ook spelen er zaken over BTW, bestemming en dergelijke.

Kun je via indeplaatsstelling een andere huurder krijgen?

Kan ik een andere huurder op het huurcontract zetten? Als je een bedrijfsruimte huurt kun je een andere huurder in jouw plaats op het huurcontract laten zetten. Dit noem je indeplaatsstelling. De verhuurder is onder omstandigheden verplicht om...

Wanneer kan huurder de huur inhouden?

Kan ik als huurder de huur inhouden? Ja, in sommige gevallen kan je als huurder de huur een tijdje inhouden. Bijvoorbeeld als de verhuurder weigert om achterstallig onderhoud te verrichten. Je kan de huur alleen opschorten, dat wil zeggen dat je die...

Bedrijfsruimte gesloten door gemeente

Kan mijn bedrijfsruimte worden gesloten? Ja, de burgemeester kan een bedrijfsruimte sluiten. Hiervoor moet sprake zijn van een verstoring van de openbare orde en/of een overtreding van de Opiumwet. De sluiting van een bedrijfspand is voor onbepaalde...

Huurder verricht illegale activiteiten

Mijn huurder verricht illegale activiteiten. Wat kan ik hier tegen doen? Allereerst probeer je de illegale activiteiten te voorkomen. Lukt dat niet? Ontbind dan per direct de huurovereenkomst en licht de politie in. Dit kan ook anoniem. De criminele...

Recht op huurbescherming

Wanneer heb ik recht op huurbescherming? Je hebt recht op huurbescherming als je een woning, appartement of kamer huurt. Ook medehuurders kunnen recht hebben op deze bescherming. Maar niet bij alles wat je huurt heb je recht op huurbescherming...

Wanneer is er huur van overige bedrijfsruimte?

Wanneer is er sprake van huur van ‘overige bedrijfsruimte’? Juridisch is het begrip overige bedrijfsruimte, te verhuren objecten die geen winkel of detailhandel zijn. Er gelden verschillende regels bij de huur voor overige bedrijfsruimte...

Wanneer mag verhuurder bedrijfspand ontruimen?

Wanneer mag de verhuurder een bedrijfspand ontruimen? De verhuurder kan een bedrijfspand ontruimen bij faillissement. Ook bij een structurele betalingsachterstand, meestal van drie maanden. Bij illegaal gebruik, of andere activiteiten die...

Verschillen overige en gewone bedrijfsruimte

Wat is het verschil tussen een gewone bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte? Gewone bedrijfsruimte zijn bijvoorbeeld winkels, garages, restaurants en dergelijke. De looptijd van deze contracten is langer, de opzegmogelijkheden en de mogelijke...

0
Je winkelwagen