Bedrijfsruimte verhuren

Bedrijfsruimte verhuren. Dat is een manier om aan inkomsten te komen en rendement op je vermogen te behalen. Bij het verhuren van bedrijfsruimte spelen diverse aspecten die minder bekend zijn. De juridische positie van huurder en verhuurder zijn totaal anders dan bij particuliere huurders. Ook spelen er zaken over BTW, bestemming en dergelijke.

Wanneer kan huurder de huur inhouden?

Kan ik als huurder de huur inhouden? Ja, in sommige gevallen kan je als huurder de huur een tijdje inhouden. Bijvoorbeeld als de verhuurder weigert om achterstallig onderhoud te verrichten. Je kan de huur alleen opschorten, dat wil zeggen dat je die...

Bedrijfsruimte gesloten door gemeente

Kan mijn bedrijfsruimte worden gesloten? Ja, de burgemeester kan een bedrijfsruimte sluiten. Hiervoor moet sprake zijn van een verstoring van de openbare orde en/of een overtreding van de Opiumwet. De sluiting van een bedrijfspand is voor onbepaalde...

Huurder verricht illegale activiteiten

Mijn huurder verricht illegale activiteiten. Wat kan ik hier tegen doen? Allereerst probeer je de illegale activiteiten te voorkomen. Lukt dat niet? Ontbind dan per direct de huurovereenkomst en licht de politie in. Dit kan ook anoniem. De criminele...

Huurovereenkomst beëindigen

Hoe kan ik de huurovereenkomst beëindigen? Als de huur is aangegaan voor bepaalde tijd, eindigt deze vanzelf. Is de huur aangegaan voor onbepaalde tijd? Dan moet je de huur opzeggen. Doe dit via een aangetekende brief. Houd ook de termijn in de...

Recht op huurbescherming

Wanneer heb ik recht op huurbescherming? Je hebt recht op huurbescherming als je een woning, appartement of kamer huurt. Ook medehuurders kunnen recht hebben op deze bescherming. Maar niet bij alles wat je huurt heb je recht op huurbescherming...

Verschillen overige en gewone bedrijfsruimte

Wat is het verschil tussen een gewone bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte? Gewone bedrijfsruimte zijn bijvoorbeeld winkels, garages, restaurants en dergelijke. De looptijd van deze contracten is langer, de opzegmogelijkheden en de mogelijke...

0
Je winkelwagen