Garages, parkeerplaatsen, ligplaatsen en BTW

Moet ik BTW afdragen bij de verhuur van een garage?

Ja zeker, bepalend is daarbij de inhoud van het contract. Zowel voor garages, als parkeerplaatsen en ligplaatsen moet BTW afgedragen. Op parkeren is het hoge BTW tarief van toepassing.

BTW

BTW

Sinds 2017 staat vast dat de inhoud van de overeenkomst bepalend is voor de vraag of er BTW verschuldigd is. Het feit dat de gehuurde garage wordt gebruikt voor opslag is niet belangrijk. De vraag is, of de gehuurde garage gebruikt kan en mag worden voor de stalling van een auto (of ander voertuig). Dat is meestal het geval. Wil je dus geen BTW verschuldigd zijn, dan zal in de overeenkomst een expliciet verbod moeten staan voor stalling.

Zonder een dergelijk verbod is de garage naar zijn aard geschikt om gebruikt te worden voor de stalling van een auto. Dus is de dienst belast.

Het vraagstuk of de verhuurder BTW moet afdragen over de huuropbrengsten is in 2017 vastgesteld in een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad.

Het gaat hier om het hoge BTW tarief.

BTW op alle parkeerplaatsen

De BTW plicht geldt voor alle parkeerplaatsen. Nadrukkelijk zijn genoemd, de parkeerplaatsen onder gebouwen of woningen. Ook “zwervende” parkeerplaatsen vallen hieronder. Dat is een huurovereenkomst die niet ziet op een specifieke parkeerplek. Dus een bewonersgarage met niet vaste plekken, zal ook een belaste huuropbrengsten hebben. Dat is ook het geval voor openbaar toegankelijke parkeergarages of parkeerterreinen. Ook op parkeervergunningen die niet van de overheid afkomstig zijn zit BTW.

Ligplaats verhuren en BTW

Naar zijn aard is de ligplaats bedoeld om een voertuig te stallen. Hier is zelfs geen mogelijkheid om met een overeenkomst onder de BTW plicht uit te komen. De verhuur van een ligplaats is dus belast.

Onroerende zaken met een andere bestemming

Ook bij de verhuur van andere onroerende zaken is BTW verschuldigd, als die zaken worden verhuurd voor stalling. Dit speelt bijvoorbeeld bij de verhuur van een weiland voor het (tijdelijk) parkeren van auto’s. Normaal zou deze verhuur onbelast zijn. Huur en verhuur van onroerend goed is in principe vrij van omzetbelasting. Maar door het doel, namelijk parkeren is deze huur BTW belast. Ook bij het verhuren van een schuur of kassen voor de stalling van caravans, is dit het geval.

Parkeren als bijkomende dienst

Om het beeld compleet te maken. Ook als je parkeerplekken verhuurd als bijkomende dienst moet je het hoge BTW tarief rekenen. Bijvoorbeeld pretparken, dierentuinen of festivals die een parkeerplek willen verhuren moeten hierover het hoge tarief rekenen. Ook al is de hoofddienst, het toegangskaartje belast met het lage tarief. Dit is onder meer bepaald door het Hof Den Haag.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen