Een hypotheek vestigen voor de aankoop van onroerend goed

Een hypotheek vestigen voor de aankoop van onroerend goed

Hoe vestig ik een hypotheek voor het kopen van onroerend goed?

Een hypotheek vestigen kan alleen via een notariële akte. De notaris maakt een hypotheekakte op. Na ondertekening van de hypotheekakte zal de akte worden ingeschreven in het Kadaster. Daarmee is de hypotheek op het onroerend goed gevestigd.

Vestigen hypotheek

Onroerend goed wordt vaak door middel van een hypotheek gefinancierd. Een hypotheek is een sterk recht voor de geldverstrekker of financier. Dat geeft namelijk een unieke recht op het onroerend goed. Wanneer je de rente of aflossing van de lening niet op tijd betaalt, dan kan de financier overgaan tot verkoop van het onroerend goed.  

Om een hypotheek te vestigen moet je eerst een partij hebben die jou het geld wil uitlenen. Dat is vaak een bank, maar dat hoeft niet per se. Je kan ook geld lenen bij familie, vrienden of een BV van een bekende. Het kan bijvoorbeeld ook de verkopende eigenaar zijn die de koopsom aan de koper uitleent. Al die partijen willen misschien een zekerheid voor terugbetaling van die lening. Die zekerheid zoek je dan in de vorm van een hypotheekrecht.

Soms kan je ook wel een bestaande hypotheek gebruiken of verhogen om meer geld te lenen voor de aankoop van ander onroerend goed. Vaak wil een bank of financier echter voor meer zekerheid een hypotheek op het nieuwe onroerend goed.

Vestigen via notaris

Je komt eerst een hypothecaire lening overeen. Daarna ga je bij een notaris de hypotheekakte opstellen. Daarmee geeft de hypotheekgever een hypotheekrecht aan de hypotheeknemer of hypotheekhouder. In de akte verklaar je dat je voor een bepaalde lening tot een bepaald bedrag een hypotheekrecht vestigt voor de financier. Die akte levert het bewijs van het hypotheekrecht op. Bij het opstellen van de hypotheekakte zal de notaris onderzoeken of de hypotheekgever wel bevoegd is om een hypotheek te vestigen.

Zonder hypotheekakte kan je geen hypotheekrecht vestigen. Dit is namelijk een wettelijke eis voor vestiging van een hypotheek.

De hypotheekakte moet worden ondertekend door de hypotheekgever en de hypotheekhouder. Zij kunnen iemand wel een volmacht verlenen om de akte namens hen te ondertekenen. Bijvoorbeeld een medewerker van het notariskantoor of een tussenpersoon. Een volmacht voor een hypotheekakte moet wel een notariële volmacht zijn. De notaris is namelijk verplicht om je persoonlijk uit te leggen dat je een belangrijke financiële verplichting aangaat.

Inschrijving hypotheekakte 

hypotheek vestigen

Let op. Met de ondertekening van de hypotheekakte is er nog geen hypotheek gevestigd. De ondertekende hypotheekakte moet vervolgens namelijk nog worden ingeschreven in het Hypotheekregister van het Kadaster. Met de inschrijving wordt de hypotheek pas daadwerkelijk gevestigd. Ook als er enkele dagen tussen de ondertekening van de akte en de inschrijving mochten zitten. Door de verplichte inschrijving kunnen anderen zien dat er hypotheekrecht rust op het onroerend goed. 

Je kan een afgeloste hypotheek laten doorhalen bij het Kadaster. Dat heet royement. Je kan via DoeHetZelfNotaris.nl heel voordelig een royement van je hypotheek regelen.

Je kan een hypotheek ook laten oversluiten. Dan moet je een nieuwe hypotheekakte afsluiten bij de notaris. Op dat moment haalt de notaris de oude inschrijving in het Kadaster door. 

    Je winkelwagen