Stacaravan, roerende zaak of onroerend: een duidelijk antwoord

Stacaravan, roerende zaak of onroerend: een duidelijk antwoord

Wanneer is een stacaravan een roerende zaak?

Een stacaravan is een roerende zaak indien deze nog niet geplaatst is. Dus nog niet aan de grond verbonden is. Nadat dat is gebeurd is de stacaravan een onroerende zaak geworden.

Roerende of onroerende zaak?

De stacaravan is meestal een onroerende zaak zoals is beschreven in het artikel is een stacaravan roerend of onroerend. Dat kan echter anders zijn. Bij de koop van een nieuwe stacaravan of chalet is dat namelijk nog niet het geval. De koper koopt bij de leverancier of dealer een nieuwe stacaravan. Die moet dan nog geplaatst worden op de standplaats. Op dat moment is die stacaravan niet verbonden met de grond en dus nog geen onroerende zaak geworden. Dan is het nog een roerende zaak.

roerende zaak

Wat is het van belang?

Het is van belang om te weten of een stacaravan roerend of onroerend is omdat het gevolgen heeft voor de eigendom van de stacaravan. Is de stacaravan onroerend dan wordt deze door natrekking eigendom van de grondeigenaar. Als de grondeigenaar failliet zou gaan valt de stacaravan in het faillissement. Of schuldeisers van de grondeigenaar kunnen beslag leggen op de stacaravan. Zolang de stacaravan roerend is blijft het eigendom van de leverancier of degene die de stacaravan heeft gekocht.

Consumentenbescherming bij koop stacaravan

Bij roerende zaken gelden de regels van consumentenbescherming. Dit is geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De koper van de stacaravan heeft in dat geval veel meer bescherming. De koper moet wel een consument zijn, wat inhoudt dat hij de stacaravan niet koopt voor uitoefening van een bedrijf.

Verkopers zijn vaak niet zo blij met deze consumentenbescherming. Dat is omdat er dan een bedenktijd geldt. Binnen die bedenktijd kan de koper de roerende zaak teruggeven en terugbetaling vorderen. Door in een koopovereenkomst op te nemen dat de koper het object koopt voor de verhuur vervalt het recht op deze bescherming. Op dat moment heeft de koper weliswaar recht op teruggave van de BTW, maar de koper is ook direct ondernemer geworden. Ondernemers zijn uitgesloten van de consumentenbescherming.

De rechter was hier zeer duidelijk over in een uitspraak in 2020. De rechter heeft hier bepaald dat een stacaravan roerend is. Bij de beoordeling hiervan is het niet van belang wat de toekomstige bestemming van de stacaravan is. Het gaat om de verwezenlijkte bestemming. Ten tijde van de koop was de stacaravan niet duurzaam met de grond vereniging en daarom een roerende zaak.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen