Stacaravan onroerend of roerend?

Is een stacaravan onroerend of roerend?

Een stacaravan is onroerend als het aan een aantal voorwaarden voldoet. De stacaravan moet duurzaam met de grond zijn verbonden en het moet duidelijk zijn dat deze duurzaam ter plaatse zal blijven.

Stacaravan onroerend of roerend

onroerend of roerend

Het is van belang om te weten of een stacaravan onroerend of roerend is. Dit heeft namelijk gevolgen voor de eigendom van de stacaravan. Als de stacaravan een onroerende zaak is, is deze door natrekking eigendom van de eigenaar van de grond. Dit heeft weer gevolgen bij de verkoop of faillissement van de camping (of ander terrein) waar de stacaravan staat.

Bijna alle stacaravans zijn onroerend, en dus door natrekking eigendom van de eigenaar van de grond. Als de camping (of ander terrein) wordt verkocht of failliet gaat, valt jouw stacaravan hier ook onder.

Voorwaarden

Een stacaravan is onroerend als het aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een uitspraak van de Hoge Raad; het Portacabin-arrest.

  • De stacaravan moet duurzaam met de grond zijn verenigd doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Het is daarbij niet van belang of het technisch wel of niet mogelijk is om de stacaravan te verplaatsen.
  • Er wordt gekeken naar de bedoeling van de bouwer.
  • De stacaravan moet duurzaam ter plaatse blijven en dit moet naar buiten kenbaar zijn. Het moet voor anderen duidelijk zijn.
  • De verkeersopvattingen kunnen niet worden gebruikt om te bepalen of iets roerend of onroerend is. Zij kunnen wel als aanwijzing dienen.

De meeste stacaravans zullen aan deze criteria voldoen en aangemerkt als onroerend. Voor zowel de recreant als de ondernemer is duidelijkheid over de status van de stacaravan van belang.

Van wie is de stacaravan?

Een onroerende zaak wordt door natrekking eigendom van de eigenaar van de grond. Staat de stacaravan op een recreatiepark? Dan is de stacaravan door natrekking eigendom van de eigenaar van het recreatiepark. De eigenaar van de grond heeft dan het juridisch eigendom. De recreant heeft het economisch eigendom.

Dit geldt ook als de stacaravan op een ander terrein staat. De stacaravan is dan door natrekking eigendom geworden van de eigenaar van de grond.

De gevolgen hiervan zijn vergaand. De eigenaar heeft alle rechten over de stacaravan. Waaronder het recht van sloop en of verwijdering. De vraag of een stacaravan dus onroerend of roerend is blijkt in de praktijk van groot belang.

Natrekking voorkomen

Je kan een recht van opstal vestigen om te voorkomen dat de stacaravan wordt nagetrokken door de grondeigenaar. Zo blijf jij juridisch eigenaar van de stacaravan. De grondeigenaar moet hier wel mee akkoord gaan. Het recht van opstal wordt gevestigd bij notariële akte en ingeschreven in het Kadaster.

Je kunt ook het stuk grond kopen. Dan blijf je eigenaar van de stacaravan en ben je ook eigenaar van de grond. Nadeel hiervan is dat je nog steeds afhankelijk bent van de regels die op het recreatiepark gelden, zoals onderhoud en het tarief voor gebruik van de faciliteiten op het recreatiepark. Het kopen van grond is alleen mogelijk als de grond ook is opgedeeld in delen die verkocht kunnen worden. Het terrein moet zijn gesplitst. Is het een park dan zijn de gezamenlijke eigenaren van de grond lid van een vereniging van eigenaren.

De verkoop van grond en de levering moet plaatsvinden bij een notaris. Hier zijn dus kosten aan verbonden. Ook moet er overdrachtsbelasting betaald over de koopsom. De wijziging van de eigendom moet ingeschreven in het Kadaster. Kortom, ook deze oplossing heeft nogal wat voeten in de aarde.

Wat niet werkt is onderling iets afspreken. Het onderscheid onroerend of roerend is een juridische vraag die je niet onderling kunt bepalen.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen