Overdrachtsakte

Overdrachtsakte

Wat is een overdrachtsakte?

Contract

De overdrachtsakte is opgesteld door een notaris bij koop of verkoop van een onroerende zaak. De akte moet geregistreerd bij het kadaster. De overdrachtsakte heet ook wel een transportakte of akte van levering.

Als de notaris de overdrachtsakte heeft ingeschreven in het kadaster is de eigendomsoverdracht een feit. De notaris is verantwoordelijke voor de inschrijving.

  • Het meervoud van overdrachtsakte is overdrachtsakten of overdrachtsaktes.
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.

0
Je winkelwagen