Splitsingsakte

Splitsingsakte

Wat is een splitsingsakte?

splitsingsakte

Een splitsingsakte is een notariële akte. In deze akte kun je de eigendom van een gebouw met bijbehorende grond splitsen in appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven om welk gebouw het gaat en hoe het gesplitst is. De akte bevat ook een splitsingsreglement. In het reglement staan de afspraken tussen de eigenaren van de appartementsrechten.

Nadat de splitsingsakte is opgesteld en ondertekend, schrijft de notaris deze in bij het Kadaster.

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) nodig. Als de VvE hierover akkoord is, moeten zij naar een notaris om de akte aan te passen en in te schrijven.

  • Het meervoud van splitsingsakte is splitsingsakten.

0
Je winkelwagen