Wanneer ben ik ondernemer?

Wanneer ben ik een ondernemer voor de Belastingdienst?

Je kan ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en voor de btw. Voor beide gelden net andere eisen. De Belastingdienst beoordeelt dit aan de hand van jouw omstandigheden.

De Belastingdienst

De Belastingdienst beoordeelt of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en/of de btw. Het zijn dus twee verschillende zaken. Wanneer ben je ondernemer voor de btw en wanneer voor de vennootschapsbelasting? Bied jij jouw activiteiten gratis aan? Of alleen als hobby. Dan ben je voor de Belastingdienst geen ondernemer.

De BTW

De Belastingdienst gaat beoordelen of je ondernemer bent voor de btw. Zij let daarbij op de volgende punten:

 • Zelfstandig. Ben je zelfstandig en heb je inkomsten, dan ben je meestal ondernemer voor de btw.
 • Regelmatig inkomsten. Je moet regelmatig inkomsten ontvangen uit de werkzaamheden. Het maakt dan niet uit of de winst beoogt is of niet. In het begin lijdt je meestal verlies. Ook dan moet je btw betalen over de omzet. Meestal is het verlies veroorzaakt door hoge kosten en inkopen. De btw over die kosten kan je aftrekken. Zo betaal je meestal per saldo geen btw.
 • Inkomsten naast werk in vaste dienst. Als je ook in vast dienst werkt, moet je over de inkomsten die je daarnaast verdient meestal btw betalen.
 • Vermogensbestanddelen exploiteren. Als je een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert, ben je meestal ondernemer voor de btw. Dus als je een garagebox verhuurt kan je worden aangemerkt als ondernemer voor de btw.

Zie ook artikel 7 lid 2 van de Wet op de Omzetbelasting. Daar vind je de wettelijke regels.

ondernemer

De inkomstenbelasting

Er is sprake van een bron van inkomen als jouw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als je winst verwacht. De inkomstenbelasting heeft 3 bronnen van inkomen:

 • winst uit onderneming;
 • loon uit dienstbetrekking; en
 • resultaat uit overige werkzaamheden.

Als je je aanmeldt bij de Belastingdienst, beoordelen zij aan de hand van jouw omstandigheden of je ondernemer bent.

Zij let bij deze vraag op:

 • Winst. Maak je winst, en zo ja, hoeveel? Als het om een hele kleine winst gaat of je structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst maakt. Dan is er geen sprake van een onderneming.
 • Zelfstandigheid. Ben je zelfstandig of zijn er andere die bepalen hoe de onderneming eruit moet zien? Als er geen zelfstandigheid is, is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Kapitaal. Voor veel ondernemingen is kapitaal noodzakelijk, zoals voor apparatuur, reclame en verzekeringen. Als er voldoende kapitaal is kan dit een aanwijzing zijn dat het een onderneming is.
 • Hoeveel tijd steek je erin. Hoeveel tijd besteed je aan de activiteit voordat het rendement oplevert? Steek jij er veel tijd in, maar levert het niets op, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Opdrachtgevers. Hoeveel opdrachtgevers zijn er? Hoe meer opdrachtgevers je hebt, hoe minder afhankelijk je wordt. De zelfstandigheid neemt dan toe.
 • Bekendheid naar buiten toe. Om de activiteiten te kunnen uitvoeren moet je bekendheid creëren.
 • Ondernemersrisico. Wat is het ondernemingsrisico dat je loopt?
 • Aansprakelijkheid voor schulden. Ben je aansprakelijk voor de schulden?

Doe ook de Ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst.

Zelfstandigenaftrek

Je hebt recht op zelfstandigenaftrek als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting én als je voldoet aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan jouw onderneming besteed. En je moet meer tijd besteden aan jouw onderneming dan aan andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld aan werk in loondienst.

De Belastingdienst stelt jaarlijks de hoogte van de zelfstandigenaftrek vast.

Als ondernemer kan je ook nog recht hebben op de startersaftrek. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek;
 • Je hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt;
 • En je was de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Ik ben ondernemer, wat nu?

Dan moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De KvK stuurt jouw gegevens dan door aan de Belastingdienst.

Daarnaast kan je een aparte bankrekening openen. Al het geld wat er binnenkomt vanuit jouw onderneming en de kosten voor jouw onderneming lopen dan via deze aparte rekening.

  Heeft onze uitleg je geholpen?

  Je winkelwagen