Afschrijven bij verhuur, handig

Afschrijven bij verhuur, handig

Hoeveel kan ik afschrijven op een verhuurd object?

De afschrijving op een verhuurd object mag niet onder de WOZ waarde komen. Als uitgangspunt neem je de totale aanschaf, dus inclusief alle kosten minus de grondprijs. De afschrijvingstermijn ligt dan tussen de 30 en 50 jaar.

Afschrijven op een verhuurd object

Als je zakelijk een garage, berging, of ander object gaat verhuren kan je daarop afschrijven. Afschrijven wil zeggen dat je ieder jaar een klein stukje van de aanschafprijs van je winst mag aftrekken. De Belastingdienst heeft hiervoor regels opgesteld. Het maakt daarbij niet uit of je in de IB of in de VPB sfeer gaat verhuren. Hoe werkt dat afschrijven op een garagebox bijvoorbeeld?

afschrijven

Aanschafprijs

De waarde waarover je begint met afschrijven is de totale aankoopsom. Dat is dus de aankoopprijs maar dan vermeerderd met de kosten van de makelaar, de notaris, het kadaster en dergelijke. Ook de overdrachtsbelasting mag je meenemen. Is de transactie met BTW belast? Dan kan je de BTW meenemen voor zover je die niet kan verrekenen.

Duur van de afschrijving

De afschrijvingstermijn van onroerend goed is een redelijke termijn. Die ligt tussen de 30 en de 50 jaar. De termijn kan korter zijn als er redenen zijn om aan te nemen dat het object een kortere levensduur zal hebben. Bijvoorbeeld omdat het tijdelijk is gebouwd of heel slecht onderhouden is.

afschrijven

Aftrek van de grondwaard

Van de aanschafprijs moet je de grondwaarde aftrekken. Grond wordt niet minder waard doordat je die gebruikt. Aan het einde van de levensduur van de garage, heb je altijd nog de grond. Om de waarde van de grond te berekenen moet je even op zoek. Neem het aantal vierkante meters en vermenigvuldig dat met de waarde van bouwgrond in de regio.

Een goed alternatief is om bij de koop de verkopende partij een splitsing van de bedragen voor de grond en de opstal te vragen.

De bodemwaarde

Je mag niet naar 0 euro afschrijven. De bodem tot waar je kan afschrijven noemt men de bodemwaarde. Dat is de WOZ-waarde. Je kan dus niet lager afschrijven dan de WOZ-waarde.

Voorbeeld

De aanschafprijs van een garagebox is € 30.000. Voor kosten koper en belastingen nemen we € 6.000. De totale aanschafwaarde is dan € 36.000. Hier moet nu de grondprijs vanaf. Die kan enorm variëren. Maar we nemen € 300 per vierkante meter en de garage is 12 vierkante meter. De grondwaarde is dan € 3.600. De afschrijvingsgrondslag is dan € 36.000 minus € 3.600 dat is € 32.400.

De garage gaat 30 jaar mee. De jaarlijkse afschrijving is € 1.080 (32.400 gedeeld door 30).

De WOZ waarde is meestal iets onder de aanschafprijs. Een schatting is dat die bijvoorbeeld ligt op € 27.500. Je kan dus zeker een paar jaar afschrijven. Tot de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde. Dat kan ook sneller bereikt als de gemeente de WOZ-waarde naar boven bijstelt.

    Je winkelwagen