Hoeveel is de overdrachtsbelasting

Hoeveel is de overdrachtsbelasting

Wanneer en hoeveel overdrachtsbelasting moet ik betalen in 2024?

Je betaalt overdrachtsbelasting als je een onroerende zaak koopt. Er gelden verschillende tarieven: 0% (voor jongeren), 2% (voor de eigen woning) en 10,4%. In sommige situaties geldt er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Wanneer overdrachtsbelasting betalen

overdrachtsbelasting

Je betaalt overdrachtsbelasting als je eigenaar wordt van een onroerende zaak. Denk hierbij aan een woning, bedrijfspand, stuk grond, garagebox of parkeerplaats. Er zijn verschillende tarieven. In sommige situaties geldt er een vrijstelling.

Tarieven overdrachtsbelasting 2024

De tarieven zijn opgezet vanuit een standaardtarief, het hoge tarief. De andere tarieven zijn daar een lagere afgeleide van. Er zijn verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting:

 • 0%: Vanaf januari 2021 geldt er een startersvrijstelling. Zie ook de Belastingdienst.
 • 2%: Als je een bestaande woning koopt en zelf in de woning gaat wonen betaal je 2% overdrachtsbelasting. Een tuin, garage en schuur die bij de woning horen vallen hier ook onder.
 • 10,4%: Je betaalt 10,4% overdrachtsbelasting als je niet zelf in de woning gaat wonen of een pand koopt dat niet bestemd is als woning. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je een woning gaat verhuren, een tweede woning koopt of als je voor jouw kind een woning koopt. Een pand dat niet is bestemd als woning is bijvoorbeeld een kerk of garagebox.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Voor starters geldt er in bepaalde gevallen een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Kopers tussen de 18 en tot 35 jaar worden gezien als starters. Zij hoeven geen belasting te betalen. Doel van de regeling is het voor starters makkelijker te maken een eerste woning te kopen. De woningmarkt in Nederland zit op slot en voor jonge kopers is het lastig om een eerste woning te kopen.

De kopers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De koper koopt een bestaande woning;
 • De koper heeft de startersvrijstelling niet eerder gebruikt;
 • De koper gaat zelf in de woning wonen;
 • De woning is niet duurder dan € 510.000,- (grens van 2024). Als de woning wel duurder is moet je over het gehele bedrag 2% ovb betalen.
Te koop Verkopen

Deze vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Koop jij een woning met iemand die buiten de leeftijdsgrens valt of al eerder gebruik heeft gemaakt van de startersvrijstelling? Dan betaalt diegene wel 2% overdrachtsbelasting over zijn/haar deel.

De koper heeft een schriftelijke verklaring nodig om gebruik te maken van deze vrijstelling. In de verklaring verklaart de koper dat er aan de voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan. De koper geeft de verklaring af aan de notaris. Deze schriftelijke verklaring is te vinden op de website van de Belastingdienst. In de akte van de notaris moet deze verwijzen naar deze verklaring.

Woningwaarde startersvrijstelling

De waarde van de woning is de waarde op het moment van het transport. Om misbruik te voorkomen moet je hierbij optellen eventuele later verkregen objecten binnen twaalf maanden. Je kunt dus niet een schuur buiten de transactie houden om de waarde te drukken en die dan binnen een jaar alsnog kopen.

Als één van de partners buiten de leeftijdsgrens valt, dan heeft die geen recht op de vrijstelling. Het kan dan interessant zijn om een grote deel van de woning op de jongere partner te zetten. Je kunt binnen een relatie later de verdeling van eigendom wijzigen, zonder dat je nu belasting hoeft te betalen. Je betaalt natuurlijk dan wel de notaris voor de transportakte en de kadasterkosten.

Garagebox en parkeerplaats

Als je een garagebox of parkeerplaats koopt moet je ook overdrachtsbelasting betalen. Hier geldt het tarief van 10,4%. Hier zijn uitzonderingen op als de garage of parkeerplek verbonden is met de woning en je deze op dezelfde dag koopt. Maak je gebruik van de startersvrijstelling? Dan geldt het tarief van 0%. Maak je geen gebruik van de startersvrijstelling maar koop je wel een woning waar je zelf in gaat wonen? Dan geldt het tarief van 2%.

  Lees meer over Vraag het de makelaar

  Je winkelwagen